31-08-2017

Nova reformisana školska godina

Zakon o obrazovanju koji je nedavno usvojen, predvidja smanjenje školskog gradiva za 10%, pa će tako nova školska 2017/18 godina biti u znaku reformisanog osnovnoškolskog obrazovanja.

Nova reformisana školska godina | Radio Televizija Budva

Nikolaj Knežević, potpredsjednik Sindikata prosvjete i član radne grupe, za program Radio Budve, naglasio je da je dobrom preraspodjelom časova i pored smanjenja programa i ukidanja izbornih predmeta, nastavni kadar u Budvi ostao u punom fondu časova i da nema tehnoloških viškova.

Ono na čemu se insistiralo od strane sindikata, kada je reforma u pitanju, to je decentralizacija i depolitizacija u školama, što znači da ministar ne može da bira i postavlja direktore škola, jer je u ranijem periodu, prema mišljenju sindikata, bilo politizacije pri izboru i postavljanju kadrova.

Konsultacije oko novog Zakona o obrazovanju počele su prije nekoliko mjeseci, a prema riječima Kneževića, iako je zakon donešen, nastavnici će se tokom školske godine prilagodjavati novom programu i sami će odlučivati šta će od gradiva izostavljati jer su udžbenici za ovu školsku godinu uradjeni po starom planu i programu.


Jasna Bezarević