03-12-2017

Pejović: Opština Budva oštećena za više miliona eura

Demokratska Crna Gora održala je danas pres konferenciju koja je bila zakazana za subotu, 25. novembra, ali je zbog napada na poslanika Šaranovića odložena, što su neki na neprihvatljivo zlurad način pokušali da zloupotrijebe. Na današnjem presu, potpredsjednik i poslanik Demokrata Mijomir Pejović predstavio je, kako je rekao, novi slučaj za Specijalno državno tužilaštvo.

Pejović: Opština Budva oštećena za više miliona eura | Radio Televizija Budva

„U dokumentaciji koju posjedujemo postoje ozbiljne indicije da je Opština Budva zakinuta za 2 miliona eura neplaćenih komunalija od strane EUROMIX TRADE, koji sa HG „Budvanska rivijera“ gradi hotel „Kristal Rivijera“ u Petrovcu. Uvidom u dokumentaciju nepobitno je utvrđeno da dug koji je EUROMIX imao prema Opštini na volšeban način postaje dug HG „Budvanska rivijera“ prema EUROMIX-u, a izjavom da je u budžetu za 2011. godinu Opština predvidjela 2 miliona eura za preduzeće TOB Co ( kojeg u budžetu 2011. godine nema) stvoreni su preduslovi da preduzeće EUROMIX TRADE ne izmiri višemilionski iznos prema Opštini Budva, a da HG „Budvanska rivijera“ teret plaćanja koncerta Madone svali na račun građana Budve“, saopštio je Pejović.

On je istakao da je ovaj nezakoniti i po Opštinu Budva štetni scenario očigledno pripreman u dužem vremenskom periodu putem ugovora koji sadrže odredbe o nepostojećim fiktivnim potraživanjima i obavezama ugovornih strana. „Potvrdu o postojanju pripremljenog scenarija koji je realizovan u dužem vremenskom periodu dokazuje i sljedeće: Ugovor o zajedničkom ulaganju zaključen 20.05.2011. godine između „Budvanske rivijere“ i „EUROMIX TURS“ polazi od neistinite tvrdnje da HG „Budvanska rivijera“ ima potraživanja od Opštine Budva, pa se ta navodna potraživanja ustupaju EUROMIX-u, kako bi ova upravo na taj način „stečenim“ sredstvima izmirila svoje obaveze po osnovu naknade za opremanje građevinskog zemljišta prema Opštini Budva.“

„U ugovoru o zajedničkom ulaganju jasno stoji da EUROMIX TURS snosi sve troškove izrade projekta i naknade za uređenje građevinskog zemljišta – komunalija. Takođe se u ugovoru kaže da EUROMIX TURS nema nikakvih novčanih obaveza prema Budvanskoj rivijeri. Navedenim protivpravnim poslom, budžet Opštine Budva uskraćen je za iznos komunalija koje je EUROMIX kao investitior i njihov obveznik bio dužan da plati, a on je to izjavom o kompezaciji izbjegao, i knjigovodstveno izbjegao svoj dug. I sve to nije bilo dovoljno da preduzeće EUROMIX završi izgradnju pomenutog hotela, već građanima Petrovca i opštine Budva ostavljen urbanistički frankeštajn na samoj obali mora.

Takođe se može zapaziti da je ugovor o zajedničkom ulaganju sa Budvanskom rivijerom potpisao EUROMIX TURS d.o.o. Budva, dok se kao potpisnik Ugovora o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, Ugovora o avansnom plaćanju naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i izjave o kompezaciji pojavljuje EUROMIX TRADE d.o.o. Budva, tako da imamo jedan sličan slučaj onom kada je svojevremeno u Prvoj banci onaj milion eura zavrćen 11 puta. Tako je ovdje iznos od 2 miliona eura, u istom danu, zavrćen od strane četiri subjekta“, zaključio je Pejović.