18-12-2019

Prelaz granice za maloljetnike samo uz pasoš ili ličnu kartu

Novi uslovi prelaska državne granice za lica mlađa od 18 godina stupiće na snagu od 1. januara 2020. godine na graničnim prelazima prema Republici Srbiji, saopštavaju iz MUP-a. Kako dodaju izlazak i ulazak maloljetnim licima biće dozvoljen samo uz pasoš ili ličnu kartu.

Prelaz granice za maloljetnike samo uz pasoš ili ličnu kartu | Radio Televizija Budva

"Notom Ambasade Republike Srbije obavješteni smo o ukidanju dosadašnje recipročne prakse i budućem dozvoljavanju ulaska u Republiku Srbiju maloljetnim državljanima Crne Gore samo uz važeći pasoš ili ličnu kartu Crne Gore, počev od 1. januara 2020. godine. Od toga perioda naša granična policije će, takođe, maloljetnim crnogorskim državljanima omogućiti izlazak iz Crne Gore samo ukoliko posjeduju važeću putnu ispravu za prelazak državne granice (pasoš ili ličnu kartu) i recipročno za maloljetne državljane Republike Srbije ulazak u Crnu Goru samo sa važećim pasošem ili ličnom kartom", ističe se u saopštenju MUP-a.

Za sva lica mlađa od 18 godina, državljane Crne Gore, koji su prije ovog datuma napustili Crnu Goru sa drugim dokumentima na osnovu kojih je utvrđen njihov identitet (izvod iz matične knjige rođenih, đačka i zdravstvena knjižica) biće dozvoljen povratak u Crnu Goru, odnosno recipročno povratak za maloljetne državljane u Republiku Srbiju.

"U skladu sa Zakonom o putnim ispravama, još jednom upoznajemo javnost da za lice mlađe od 18 godina ukoliko posjeduje važeću putnu ispravu – pasoš, kada putuje samo sa jednim roditeljem, nije potrebna saglasnost drugog roditelja za prelazak državne granice", objašnjavaju u MUP-u.

Kako su pojasnili, zahtjev za izdavanje pasoša, za lice mlađe od 18 godina života, podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, što znači da saglasnost oba roditelja već postoji prilikom podnošenja zahtjeva i samim činom izdavanja pasoša.

"Shodno navedenom Zakonu, ako lice mlađe od 18 godina koje ima važeću putnu ispravu – pasoš putuje u drugu državu samo ili sa trećim licem potrebno je odobrenje samo jednog roditelja. U slučajevima kada građani mlađi od 18 godina budu namjeravali da prelaze državnu granicu sa ličnom kartom, u pratnji jednog roditelja, potrebna je pisana saglasnost drugog roditelja", navodi se u saopštenju.

Razlika u odobravanju režima prelaska državne granice, u zavisnosti da li maloljetna lica putuju sa pasošem ili ličnom kartom, postoji zbog toga što je Zakonom o ličnoj karti propisano da zahtjev za izdavanje lične karte za građanina mlađeg od 18 godina može da podnese jedan roditelj, bez obaveze posjedovanja pisane saglasnosti drugog roditelja.

Ukoliko crnogorski građani mlađi od 18 godina budu namjeravali da samostalno putuje u inostranstvo sa ličnom kartom, u Republiku Srbiju i druge zemlje u okruženju koje to dozvoljavaju, granična policija će od njih tražiti na uvid odobrenje potpisano od strane oba roditelja.