14-02-2018

Radona najmanje u Budvi

Crna Gora spada u sam vrh evropskih zemalja po koncentraciji štetnog radioaktivnog gasa radona u stambenim i radnim prostorijama, s obzirom na geologiju, ali situacija nije zabrinjavajuća.

Radona najmanje u Budvi | Radio Televizija Budva

Na jučerašnjoj prezentaciji trogodišnjeg nacionalnog projekta "Mapiranje radona u Crnoj Gori i unapređenje nacionalnog sistema zaštite od radona" predstavljeni su rezultati mjerenja radona u stanovima i kućama u Crnoj Gori.

"Prosječna vrijednost kocentracije radona se procjenjuje da iznosi 110 bekerela po metru kubnom. To je relativno visoka vrijednost, na nivou kao što ga ima Švedska, više od dva puta od onoga što ga imaju Engleska i Francuska. Mi smo negdje u vrhu Evrope, a to uslovljava geologija Crne Gore, jer krečnjački tereni su poznati, kao prohodni za pojavu tog gasa", naveo je rukovodilac projekta, Perko Vukotić.

On je naveo da je ukupno uzorkovano 1095 stanova na teritoriji čitave Crne Gore.

"Iznad 100 bekerela imamo 29,2 odsto stalno naseljenih stanova. Iznad 300 bekerala, 7,9 odsto, iznad 400 bekerela 4,6, a iznad 1000 bekerela 0,6 odsto. Srednja godišnja koncentracija najniža je u opštini Budva (40 bekerela), a najveća u Nikšiću 201 bekerel. Radi se samo o prosjecima, tako da u nekim stanovima koncentracija može da bude mnogo veća ili manja, što zavisi od karakteristika stanova, gradnje i navika stanara oko provjetravanja prostora", kazao je Vukotić.

Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu Ivana Vojinović najavila je izradu novih propisa, kojima će se odrediti konkretne mjere za smanjenje koncentracije radona u stanovima i radnim prostorijama i kao gornju graničnu vrijednost odrediti 300, umjesto dosadašnji 400 bekerela.

Ona je kazala da je u okviru projekta sprovedeno je ispitivanje javnog mnjenja o radonu - u oktobru 2014. i u novembru 2016. godine, na više od hiljadu ispitanika u Crnoj Gori.