18-06-2021

Testovi mentalnih sposobnosti, opšte informisanosti i znanja iz psihologije ulaznica za studijski program Psihologija

Studijski program Psihologija jedini je program na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore za koji je potrebno polaganje prijemnog ispita.

Testovi mentalnih sposobnosti, opšte informisanosti i znanja iz psihologije ulaznica za studijski program Psihologija | Radio Televizija Budva

Foto: UCG

Rukovodilac ovog studijskog programa doc. dr Jelena Mašnić objašnjava da kandidati/kandidatkinje na prijemnom ispitu polažu Test mentalnih sposobnosti, Test opšte informisanosti i Test znanja iz psihologije.

Image„Test mentalnih sposobnosti sadrži 30 problemskih situacija i rješava se za 30 minuta. To je test kognitivne brzine, koncentracije i pažnje, verbalne fluentnosti, aritmetičko-logičkog rezonovanja i snalaženja u prostoru. Ponuđeni su odgovori i bira se samo jedno rješenje koje je tačno. Riječ je o testu sposobnosti, pa za isti nije neophodna neka posebna priprema“, navodi Mašnić.

Za Test opšte informisanosti ona kaže da registruje da li su kandidati/kandidatkinje informisani o nekim pojmovima iz opšte kulture, a koji nisu nužno vezani za formalno obrazovanje. Sadrži 30 zadataka i vrijeme za realizaciju je 45 minuta. Takođe su ponuđeni odgovori i bira se samo jedan tačan. Ni za ovaj test nije potrebna priprema, jer je odraz kumulacije znanja tokom dužeg vremenskog perioda školovanja.

„Test znanja iz psihologije je jedini test koji zahtijeva prethodnu pripremu. Za literaturu može poslužiti bilo koji udžbenik iz oblasti opšte psihologije, a najčešće se koristi gimnazijski udžbenik psihologije čiji su autori Žarko Trebješanin i Zoran Lalović. Na ovom testu su definisane tvrdnje i kandidat/tkinja zaokružuje da li su tačne ili netačne. Mogućnosti rekognicije (prepoznavanja) se eliminišu načinom formulisanja tvrdnji. Dakle, može doći do pojave duple negacije. Zbog toga je važno pažljivo čitati. Test se radi 60 minuta i sadrži 60 tvrdnji“, pojasnila je Mašnić.

Prijemni ispit se organizuje, ističe Mašnić, kako bi se iz grupe zainteresovanih izdvojili oni koji prema emocionalnim, kognitivnim i konativnim potencijalima imaju potrebnu osnovu da i tokom studija i u daljem profesionalnom životu promovišu odgovoran odnos prema znanju, dobro snalaženje u stresogenim situacijama i zainteresovanost da nadograđuju interpersonalne i intrapersonalne relacije.

„Studije psihologije mogu biti zanimljive onima koji preferiraju rad sa ljudima, njeguju vještine introspekcije, empatično i podržavajuće reaguju na različitosti, te žele više saznati o sopstvenom i psihičkom životu drugih i zajednice“,smatra Mašnić.

Svršeni studenti psihologije zapoislenje mogu naći u institucijama obrazovanja na svim nivoima, potom u dnevnim, resursnim centrima, zdravstvenim ustanovama, raznim vrstama centara za djecu i mlade - umjetničkim, sportskim, istraživačkim centrima; institucijama istraživanja obrazovanja i istraživačkim centrima, ili u medijima.

„Ove studije sintetišu spoznaje o principima pravilnog rasta i razvoja individue, ali se u većoj mjeri bave i maladaptivnim procesima i strategijama preveniranja i liječenja psiholoških neuravnoteženosti. Studije su opšteg karaktera i usklađeni su nastavni planovi i programi sa planovima i programima studija u regionu tako da su omogućene osnove za mobilnost i razmjenu studenata“, zaključuje Mašnić.