17-11-2014

Traži se najbolji paštrovski student 2014.

U ponedjeljak, 3. novembra 2014. godine Udruženje Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu "Drobni pijesak" otvorilo je tradicionalan Konkurs za dodjelu nagrade "Drobni pijesak - najbolji paštrovski student" za 2014. godinu.

Traži se najbolji paštrovski student 2014. | Radio Televizija Budva

Nagrada se sastoji od "Povelje" i novčanog iznosa u visini od 500,00 eura.

KRITERIJUMI ZA PRIJAVU NA KONKURS:
1. zavičajna pripadnost Paštrovićima (oba ili jedan roditelj)
2. visoka prosječna ocjena tokom posljednje dvije godine studija (školske 2012/2013. i 2013/2014) osnovnih, specijalističkih i master studija na državnim ili privatnim univerzitetima u Republici Srbiji ili Republici Crnoj Gori
3. postignuti rezultati u vannastiavnim aktivnostima i
4. rad na očuvanju paštrovske kulturne baštine

Pravo prijave na Konkurs, takođe, imaju osobe koje su u toku kalendarske 2014. godine završile osnovne, specijalističke ili master studije.

POTREBNA DOKUMENTA:
1. biografija
2. potvrda o visini ocjena i prosjeku tokom posljednje dvije godine studija (školske 2012/2013. i 2013/2014)
3. materijal koji svjedoči o vannastavnim aktivnostima studenta i
4. motivaciono pismo

Dokumenta sa naznakom Za Konkurs za dodjelu nagrade "Drobni pijesak - najbolji paštrovski student" dostaviti do nedjelje, 30. novembra 2014. godine lično ili poštom na adresu: Advokatska kancelarija "Živković", ul. Svetoraza Markovića 48, Savski venac, 11000 Beograd.

Konkurs je otvoren do 30. novembra ove godine, a pristigle prijave razmatraće tročlana Komisija koju će izabrati Upravni odbor Udruženja. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Odluku Komisije javnost će, putem sredstava javnog insormisanja, saznati najkasnije do 10. decembra 2014. godine.

Svečano uručenje Nagrade obaviće se na tradicionalnoj "Paštrovskoj večeri" u Beogradu u subotu, 13. decembra 2014. godine.

Za više informacija obratite se sekretaru Udruženja Paštrovića i prijatelja Paštrovića u Beogradu "Drobni pijesak".

Dosadašnji dobitnici ove nagrade "Drobni pijesak" najbolji paštrovski student su: Tamara Rafailović (2003), Milanka Vuković (2004), Dragica Srzentić (2005), Kristina Davidović (2006), Andrea Medin (2007), Predrag Zenović (2008), Sanja Srzentić (2009), Emilija Anđus (2010), Kaća Zenović (2011), Jelena Leković (2012) i Žarko Rađenović (2013). Godine 2010. Stefan Vukotić je, posebnom odlukom Komisije, dobio "Pohvalu" zbog izuzetnog uspjeha na magistarskim studijama na Kemdridžu.

Zvanična facebook grupa Udruženja nalazi se na linku
https://www.facebook.com/groups/154907071206775/?fref=t
a stranica na linku
https://www.facebook.com/pages/DROBNI-PIJESAK-Udru%C5%BEenje-Pa%C5%A1trovi%C4%87a-i-prijatelja-Pa%C5%A1trovi%C4%87a-u-Beogradu/250848401630515