24-02-2021

Uklonjen građevinski šut u zaleđu plaže Jaz

Nakon intervencije Komunalne policije i inspekcije, građevinski šut i kamenje kojim je bio uzurpiran dio površine u zaleđu plaže Jaz, u potpunosti je uklonjen.

Uklonjen građevinski šut u zaleđu plaže Jaz | Radio Televizija Budva

Komunalna inspekcija je subjektu nadzora prošle sedmice zapisnički naložila da u roku od pet dana otkloni nepravilnost i vrati površinu u prvobitno stanje, što je i učinjeno.

Takođe, kako je portalu RTV Budva saopšteno iz ove službe, subjekt je tada kažnjen sa 150 eura, shodno Odluci o komunalnom redu.