07-02-2023

Za Fond za ubrzani razvoj opredijeljeno 2,5 miliona EUR

Premijer Dritan Abazović, rezidentni koordinator Ujedinjenih nacija (UN) Piter Lunberg i ambasador Švajcarske u Crnoj Gori Urs Šmid potpisali su danas sporazum o opredjeljivanju 2,5 miliona EUR za Fond za ubrzani razvoj Crne Gore.

Za Fond za ubrzani razvoj opredijeljeno 2,5 miliona EUR | Radio Televizija Budva

Foto: gov.me

U zajedničkom saopštenju potpisnika sporazuma navodi se da je Fond finansijski alat nove generacije koji su uspostavile Ujedinjenje nacije u Crnoj Gori, a čiji je cilj objedinjavanje donatorskih sredstava koja će se usmjeriti ka razvojnim inicijativama.

Vlada Crne Gore je za Fonda za ubrzani razvoj opredijelila milion EUR, dok je Vlada Švajcarske podržala ovu inicijativu sa 1,5 miliona.

Abazović je kazao da je ideja i vizija Vlade da Crnu Goru učine zelenom destinacijom.

Kako je rekao, to nije lak posao, jer se mnogo toga mora promijeniti, i postojati održivi projekti.

„Više sam nego siguran da će nam ovaj Fond dati šansu da nađemo dobar projekat i da ćemo nakon njegove implementacije imati mnogo bolju situaciju po pitanju održivog razvoja“, kazao je Abazović.

Lundberg je istakao da je Fond za ubrzani razvoj Crne Gore osmišljen kao snažan katalizator za ubrzanje ostvarivanja Ciljeva održivog razvoja u državi.

Kako je naveo, Fond za ubrzani razvoj je zajednička vizija ubrzanog ostvarivanja Ciljeva održivog razvoja.

"Obzirom na ogromni razvojni potencijal, Fond može biti važan fatkor razvoja Crne Gore i ostvarivanja nacionalnih prioriteta, na prvom mjestu pristupanja zemlje Evropskoj uniji (EU)“, kazao je Lundberg dodajući da je Fonda rezultat istinskog razvojnog partnerstva.

Šmid je rekao da su bilateralni odnosi između Švajcarske i Crne Gore veoma dinamični i da je Švajcarska među pet najvećih stranih investitora u Crnoj Gori sa oko 800 miliona EUR uloženih od 2003. godine.

“Učešće Švajcarske u Fondu za ubrzani razvoj dodatno će unaprediti odnose naših država i verujem da će naš doprinos ohrabriti druge države i razvojne partnere da se pridruže i kroz ovaj inovativni finansijski mehanizam doprinesu ubrzanju reformi u Crnoj Gori”, rekao je ambasador Švajcarske koja je za sada najveći donator Fonda.

Crnogorska kontribucija za održivi razvoj kroz ovaj modalitet finansiranja je, kako se navodi u saopštenju, posebno značajna kada se stavi u perspektivu veličine zemlje i ekonomije.

„Crna Gora ovim ulaže 1,3 EUR po glavi stanovnika u održivi razvoj kroz instrumente Fonda za ubrzani razvoj, što je više od svih zemalja regiona ali i jasan indikator strateškog opredjeljenja države ka održivom razvoju i saradnji sa Ujedinjenim nacijama“, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da je prethodno kontribuciju za Fond opredijelila je i Vlada Luksemburga.

Cilj Fonda je da kao katalizator ubrzanja Agende 2030, konsolidacijom i usmjeravanjem novca ka ciljanim razvojnim intervencijama, ujedno doprinese i ubrzanju učlanjenja Crne Gore u EU, obzirom na visok stepen usklađenosti Agende održivog razvoja i procesa pristupanja Uniji.

Fond je osmišljen kao podrška strateškim inicijativama u tri prioritetne oblasti Okvira saradnje Crne Gore i UN za period do 2027. godine.

Prioritetne oblasti su inkluzivni ekonomski razvoj i ekološka održivost, razvoj ljudskog kapitala, smanjenje ranjivosti, socijalna uključenost i društvena kohezija, upravljanje po mjeri čovjeka, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava.