13-11-2019

Bauk: Budvi neophodan novi rasadnik

Rasadnik u naselju Vještica već 20 godina snadbijeva Budvu najrazličitijim vrstama sadnica. Kako navodi direktor Komunalnog preduzeća Rade Bauk, pomenuti rasadnik iako ne zadovoljava standarde jednog ozbiljnog plastenika.

Bauk: Budvi neophodan novi rasadnik | Radio Televizija Budva

Za uređenje i održavanje javnih zelenih površina Komunalno preduzeće Budva uložilo je 37.000 eura. Pored toga proizvedeno je 110.000 komada sezonskog cvijeća u sopstvenom rasadniku, a za potrebe uređenja javnih zelenih površina.

U prostoru od 180 kvadrata godišnje se proizvede između 150 i 200 hiljada komada rasada.

"Da bi jedno preduzeće moglo normalno da funkcioniše i da se bavi uređenjem grada mora da ima ozbiljan rasadnik a ovo preduzeće već 20 godina to nema. Mi radimo u ovom improvizovanom plasteniku koji su radnici Komunalnog preduzeća sami napravili. Trenutno ovdje ima nekih 25 do 30 hiljada komada rasada, dvadesetak hiljada je već posađeno po gradu, a za ostatak čekamo ljepše vrijeme", kazao je Bauk za Polis.

Bauk naglašava da je Budvi neophodan novi rasadnik kako bi se poboljšala proizvodnja biljnog materijala.

"Mi sve što radimo moramo da kupimo. Kada nešto uređujemo ili pravimo dopunu ili zamjenu nekih sadnica, mi kupujemo samo onoliko koliko možemo da zasadimo, jer višak nemamo gdje da odložimo i da ih tako sačuvamo za iduću godinu" istakao je.

Kako zaključuje Bauk, u maju će početi pikaranje, sijanje i proizvodnja jednogodišnjeg cvijeća, a tokom ljeta se proizvede i do 100.000 komada rasada.