25-11-2016

Biciklistička trka povodom Dana opštine Budva

Biciklistička trka povodom Dana opštine Budva | Radio Televizija Budva

Povodom Dana opštine Budva, Biciklistički klub „Budva“ organizovaće biciklističko takmičenje učenika osnovih i srednjih škola, 25. novembra (petak) 2016. godine. Biciklističko takmičenje odvijaće se na platou parkinga Jadranskog sajma, kod raskrsnice sa Jadranskom magistralom, gdje će svaka kategorija takmičara voziti određeni broj krugova. Takmičenje je masovnog karaktera za dječake i djevojčice, učenike osnovnih i srednjih škola. Takmičari nastupaju na svojim biciklima. Organizator takmičenja obezbjeđuje sve potrebne tehničko-organizacione uslove, od obezbjeđenja staze, obilježavanja, sudija, sanitetske zaštite, do nagrada i drugog što je potrebno za uspješnu realizaciju trke. Start prve trke je u 11,00 sati.

Takmičari se sami prijavljuju na mjestu starta. Po tri razreda čine jednu starosnu kategoriju. Takmičari svojim učešćem predstavljaju svoju školu i napominjemo da pravo učešća nemaju učenici koji posjeduju biciklističku licencu (aktivni biciklisti). Djevojčice voze zajedno sa dječacima, ali se posebno nagrađuju.