24-12-2014

Budva dobija akva park

Predsjednik Opštine Budva Lazar Rađenović i član upravnog odbora preduzeća „Aquaterra solution“, Denis Ipolitov danas su u prostorijama Kabineta predsjednika svečano potpisali Ugovor o kupoprodaji opreme i Ugovor o dugoročnom zakupu nepokretnosti radi izgradnje Akva parka na brdu Spas.

Budva dobija akva park | Radio Televizija Budva

Naime, po raspisanom Javnom pozivu za učešće na Tenderu za davanje u dugoročni zakup nepokretnosti i prodaju opreme, “Aquaterra solutions” bio je jedini potencijalni ponuđač, koji je prema procjeni Komisije za prikuplajnaje ponuda priložio kompletnu dokumentaciju u potpunosti u skladu sa uslovima, preporukama i zahtjevima traženim Javnim pozivom i Tenderskom dokumentacijom.

Dostavljena ponuda bila je formalno ispravna u cjelosti i finansijski i ukupno prihvatljiva.

Zaključivanjem ovih ugovora i izgradnjom Zabvnog Akva parka na brdu Spas, Opština Budva će prihodovati iznos od 2.000.000,00 eura shodno Ugovoru o kupoprodaji opreme, a shodno Ugovoru o dugoročnom zakupu nepokretnosti (rok od 30 godina) Opština će prihodovati 240.000,00 eura godišnje, s tim što će prve dvije rate biti umanjne za 50% za period do zavšetka izgradnje Akva parka i dobijanja upotrebne dozvole.

Prva faza izgradnje biće realizovaa do ljeta 2015. godine, dok se nastavak radova očekuje u drugoj polovini iste godine. Izgradnjom ovog projekta ne samo Budva, njeni građani i posjetioci već i Crna Gora dobija jedinstven turistički sadržaj koji na znatno veći nivo podiže cjelokupnu turističku ponudu.