17-03-2023

Budvanska rivijera pomaže obnovu crkve Svetog Antuna Padovanskog

Na danas održanom sastanku iniciranog od strane predstavnika Hotelske grupe Budvanska rivijera AD, predsjednika odbora direktora Mijomira Pejovića i izvršnog direktora društva, Jovana Gregovića sa don Filipom Janjićem, župnikom Crkve Svetog Ivana Krstitelja u Starom gradu u Budvi, izražena je podrška društva u smjeru obnove crkve Svetog Antuna Padovanskog koja se nalazi u zaleđu plaže Mogren II, odnosno na katastarskoj parceli br. 2652 KO Budva u vlasništvu HG Budvanska rivijera AD.

Budvanska rivijera pomaže obnovu crkve Svetog Antuna Padovanskog | Radio Televizija Budva

Hotelska grupa Budvanska rivijera AD je na održanom sastanku u zgradi Uprave, na kojem je prisustvovala i direktorica Sektora pravnih poslova i ljudskih resursa Društva, Milena Raičković, prezentovala sve preduzete aktivnosti koje se tiču Crkve Svetog Antuna Padovanskog na plaži Mogren II, a u pravcu obnove crkve.

Župnik, Don Filip Janjić se u ime katoličke crkvene zajednice Budve upoznao na sastanku sa preduzetom inicijativom Hotelske grupe Budvanska rivijera AD u smjeru obnove crkve Svetog Antuna Padovanskog koja je sagrađena 1571. godine, i nažalost tokom vremena u više navrata skoro potpuno razrušena.

Uz prepoznatu inicijativu Hotelske grupe Budvanska rivijera AD koja preduzetim aktivnostima doprinosi opštem dobru građana Budve, katoličkoj zajednici Budve i Crne Gore, kao i mnogobrojnim turistima koji obilaze crkvene građevine i spomenike, Don Filip Janjić je ponudio u ime katoličke zajednice podršku u cilju obnove crkve shodno sačuvanim originalnim planovima za izgradnju crkve i isto tako brojnim sačuvanim fotografijama kako bi crkva mogla poprimiti svoj prvobitni izgled.