26-05-2020

Budvanska rivijera u gubitku dva miliona EUR

Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera završila je prvi kvartal sa neto gubitkom od oko dva miliona EUR, oko 62 odsto većim u odnosu na uporedni period.


Foto: RTV Budva, arhiva

Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća na kraju marta pali su 2,2 puta na 583,35 hiljada EUR.

Poslovni rashodi su u odnosu na uporedni period smanjeni 3,2 odsto na 2,57 miliona EUR. Na troškove zarada, naknada i ostale lične rashode se odnosilo 1,44 miliona EUR.

Na troškove materijala odnosi se 149,29 hiljada EUR, a amortizaciju i rezervisanja 410,14 hiljada EUR. Ostali poslovni rashodi iznosili su 568,2 hiljade EUR.

Ukupna aktiva Budvanske rivijere na kraju marta vrijedila je 148,53 miliona EUR i bila je 1,4 puta manja nego u uporednom periodu.

Neraspoređena dobit preduzeća na kraju marta iznosila je 4,06 miliona EUR, dugoročna rezervisanja i obaveze 6,05 miliona EUR, a kratkoročne obaveze 2,3 miliona EUR.

Odložene poreske obaveze iznosile su 5,2 miliona EUR.

Prema podacima Centralne depozitarne agencije (CDA), Vlada posjeduje 41,64 odsto akcija kompanije, AIK banka 15,23 odsto, Fond penzijsko-invalidskog osiguranja 12,82 odsto, Stratex Development 9,4 odsto, Stratex hospitality Beograd 5,83 odsto i Zavod za zapošljavanje 4,27 odsto.

Ostali dioničari imaju manje od jedan odsto udjela u preduzeću.


Izvor: MINA Business