17-05-2019

Budvanska URA: DUP-ove Budva centar, Petrovac centar i Bečići ostaviti van snage

Opštinski odbor GP URA Budva, koji je prinicpijelno bio i ostao za stavljanje van snage DUP-ova Budva centar, Petrovac centar i Bečići, izražava oštro protivljenje potpisanom Protokolu o donaciji između predsjednika Opštine Budva Marka Carevića i investitora iz Turske, koji planira da gradi dvije petnaestospratnice na parceli ispod hala Jadranskog sajma, navodi se u saopštenju potpredsjednice OO URA Budva Milijane Vukotić - Jelušić.

Budvanska URA: DUP-ove Budva centar, Petrovac centar i Bečići ostaviti van snage | Radio Televizija Budva

„Smatramo da ovaj postupak, inače učinjen mimo konsultacije sa ostalim članovima koalicije, suštinski dovodi u pitanje održivi razvoj opštine Budva, neophodnu sanaciju urbanističke politike, a uz to predstavlja udarac na elementarna prava građana - pravo na imovinu i pravo na obrazovanje“, smatra potpredsjednica budvanskog odbora URE.

Vukotić – Jelušić ističe da je stavljanjem potpisa predsjednika Opštine na ovakav Protokol o donaciji data podrška i nepravdi koja se godinama, pod raznim vlasničkim strukturama, čini starobudvanskim porodicama koje vode spor po osnovu restitucije za oduzetu djedovinu.

„Podrška je na taj način data i malverzacijama koje su u doba DPS-a koštale opštinu vlasništva nad najatraktivnijim parcelama, kojima je zauzvrat dobijala samo na papiru vrtiće koje je kasnije sama finansirala, a istovremeno je sabotirano načelo djelovanja u opštem interesu, posebno imajući u vidu oprečnost u postupanju predsjednika Opštine i organa uprave“, kaže ona.

Vukotić – Jelušić upozorava da pored nedosljednosti, manjkavosti pa i pravnih nelogičnosti koje se vide u samom tekstu Protokola, a koje Opštinu Budva mogu dovesti do još jednog nerealizovanog dogovora o izgradnji vrtića, nije jasno na koji način bi se Protokolom o donaciji moglo tretirati drugo pravno pitanje i zemljišni kompleks na mjestu sadašnjeg centralnog vrtića, te da li se nagovještava njegovo moguće rušenje.

„Smatramo da u ovakvim poslovima mora postojati načelo potpune transparentnosti u odnosu na građane, a ne samo koalicione partnere i da ne treba slijediti neke od loših praksi sa centralnog nivoa, koje slične odluke i rješenja proglašavaju tajnim. Uvjereni smo i da bi građani Budve sa velikim negodovanjem i otporom dočekali ideju o rušenju najljepšeg preškolskog kompleksa u Crnoj Gori i povjeravanju budućnosti svoje djece ma kojem stranom investitoru“, navodi Vukotić – Jelušić.

OO URA Budva izričito zahtijeva da se svi zajedno držimo zajedničkih valjanih predizbornih programa vladajuće koalicije, a posebno prvobitnog koalicionog sporazuma u okviru kojeg nije bilo mjesta za podršku nakaradnim urbanističkim planovima niti sumnjivim investitorima.

„Tražimo jasan i nedvosmislen otklon od postupaka koji imaju za cilj rasprodaju turističkih potencijala, podsticanje gradnje stanova za tržište, a time i neodrživog razvoja Budve kao turističke destinacije, a kojima izgradnja vrtića, koji je opština Budva više nego sposobna da sama izgradi, služi kao još jedna od brojnih budvanskih populističkih varalica“, zaključuje Vukotić-Jelušić.