15-01-2022

Budvanski Centar za socijalni rad se bori sa lošim uslovima, nedostatak potrebnih prostorija veliki problem

Zakon o obeštećenju majki kao i planirane nadokande za djecu do 18. godine iz Centra za socijalni rad Budva podržavaju, ali povećanim obimom posla biće otežan i njihov rad zbog uslova u kojima rade.

Budvanski Centar za socijalni rad se bori sa lošim uslovima, nedostatak potrebnih prostorija veliki problem | Radio Televizija Budva

Foto: Arhiva

Načelnica Centra za socijalni rad, Jasna Petrović kazala je da za njih najveći problem predstavlja prostor u kojem rade.

"Najveći problem trenutno koji imamo su uslovi u kojima radimo. Uslovi u kojima centra radi su veoma loši, to su male kancelarie, tridesetak kvadrata, imamo pet zaposlenih stručnih radnika, od toga tri socijalne radnice, jedna psihološkinja i jedan pravnik koji je ujedno i rukovoditelj područne jedinice Budva. Nemamo prostoriju gdje bi mogli obavljati prijem stranaka i zahtjeva, nemamo kancelariju gdje bi mogli obavljati povjerljive razgovore, jer znamo da su stranke koje dolaze u Centra za socijalni rad, ljudi sa problemima koji bi htjeli na miru da porazgovaraju sa stručnim licem. Takođe, nemamo kancelariju za vršenje kontakta djeteta sa roditeljem sa kojim ne živi, građani Budve takođe da bi ostavrili pravo iz domena socijalne zaštite kao što su tuđa njega i invalidnina moraju da putuju do Tivta kako bi prisustvovali socijalno ljekarskoj komisliji, jer ovdje to ne mogu da učine", istakla je.

Centar za Socijalni rad Budva obratio se na više adresa povodom ovog problema.

"To je u domenu rada direktora, ali naravno da smo se obraćali i lokalnoj samoupravi, ali i resornom ministarstvu. Odgovora još uvijek nema, ali tema je ponovo pokrenuta jer je obim posla svakoga dana sve veći. Uvođenjem novih prava, prošle godine smo imali i uvođenje dječjeg dodatka za djecu do šest godina gdje imamo veliki broj djece, 1897 djece koristi ovo pravo, a do oktobra biće uveden i dodatak za djecu do 18. godina, to je povećan obim posla i nijesam sigurna da li ćemo na pravi način moći da obavljamo svoj posao", navela je ona.

Petrović je za dnevno informativnu emisiju Polis zaključila da se nada da će nadležni imati sluha za rješavanje njihovih problema, kako bi nesmetano obavljali svoj posao, a kako bi i građani bili zadovoljniji.

D.P.