22-01-2019

CBCG nagrađuje najbolje radove iz oblasti bankarstva

Centralna banka (CBCG) raspisala je konkurs za dodjelu godišnje nagrade te institucije u cilju stimulisanja naučne misli i afirmacije mladog i stručnog kadra u Crnoj Gori.

CBCG nagrađuje najbolje radove iz oblasti bankarstva | Radio Televizija Budva

CBCG, povodom obilježavanja 11. aprila - Dana Centralne banke, dodjeljuje godišnju nagradu za kategorije najboljeg diplomskog, magistarskog i doktorskog rada iz oblasti bankarstva i monetarne politike i teorije.

Novčani iznos godišnje nagrade CBCG za ovu godinu, po kategorijama iznosi dvije hiljade EUR za diplomski rad, tri hiljade EUR za magistarski i četiri hiljade EUR za doktorski rad.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Crne Gore koji su u prethodnoj godini odbranili diplomski, magistarski ili doktorski rad na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola u Crnoj Gori.

Zaposleni i članovi Savjeta CBCG nemaju pravo učešća na konkursu za dodjelu godišnje nagrade.

Radovi se dostavljaju CBCG, neposredno ili poštom na njenu adresu, najkasnije do 20. februara u papirnoj i elektronskoj formi (CD).

Uz radove, učesnici su dužni da pored prijave, dostave ovjerenu kopiju diplome odnosno uvjerenja o stečenom akademskom stepenu, biografske podatke i kopiju biometrijske lične karte ili uvjerenje o državljanstvu.

Najbolje radove bira komisija koju imenuje guverner CBCG.

Komisija može odlučiti da ne dodijeli godišnju nagradu za pojedinu kategoriju, ukoliko prijavljeni radovi ne zadovolje kriterijume kvaliteta.