17-02-2020

Centralna Javna rasprava o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta pomjerena za 18h

Centralna Javna rasprava koja je zakazana danas u velikoj sali Opštine Budva za 10h, pomjerena je za 18h zbog održavanja hitne sjednice SO Budva, saopšteno je iz Služba za obračun i naplatu naknade za komunalno opremanje gradjevinskog zemljišta.

Centralna Javna rasprava o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta pomjerena za 18h | Radio Televizija Budva

Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta uputila je javni poziv svim zainteresovanim subjektima sa teritorije Opštine Budva da uzmu učešče u Javnoj raspravi o Nacrtu odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, koja je počela 11 februara, i trajaće 15 dana.

1. Javna rasprava o Nacrtu odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta trajaće 15 dana od dana objavljivanja dokumenata na zvaničnoj internet stranici Opštine Budva, i to od 11. februara zaključno sa 25. februarom tekuće godine.

2. Nacrt Odluke će biti: -objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Budva : www.budva.me ; -dostavljen odbornicima SO Budva ; -dostupan zainteresovanima na građanskom birou.

3. Zaključak Predsjednika Opštine sa programom Javne rasprave, biće objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Budva i u drugim sredstvima informisanja.

4. Centralna Javna rasprava koja je zakazana za 17.02.2020. godine. u velikoj sali Opštine Budva u 10h je pomjerena za 18h zbog održavanja hitne sjednice SO Budva i 25.02.2020 u 13h. Ovaj program prati precizan raspored održavanja i ostalih tribina u sklopu Javne rasprave.

5. Organ nadležan za sprovođenje Javne rasprave je Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

6. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostavljati u pisanoj formi na adresu Službe za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, Trg sunca 3. ili u elekronskoj formi na e-mail: [email protected], najkasnije do 26.02.2020. godine.

7. Služba za naplatu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije zainteresovanih lica i sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će biti objavljena na zvaničnoj prezentaciji Opštine u roku od deset dana od zaključenja Javne rasprave.

Nacrt odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta se može pogledati na zvaničnoj internet stranici Opštine Budva, a biće dostupan i na šalteru Građanskog biroa u zgradi Opštine Budva.