29-09-2014

Danas o nižim cijenama rominga

Sporazum o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama između nadležnih ministarstava Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije, biće potpisan danas u Budvi u okviru Infofesta.

Danas o nižim cijenama rominga | Radio Televizija Budva

Sporazum će potpisati potpredsjednik Vlade i ministar za informaciono društvo i telekomunikacije Crne Gore, Vujica Lazović, potpredsjednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije, Rasim Ljajić, ministar transporta i komunikacija BiH, Damir Hadžić i pomoćnik ministra za informaciono društvo i javnu upravu Makedonije, Marta Arsovska.

Sporazum, kako je navedeno u tekstu koji je nedavno usvojila crnogorska Vlada, pet zemalja regiona potpisuju shvatajući značaj koji za društveni i ekonomski prosperitet imaju elektronske komunikacione usluge i želeći da postignu visok nivo zaštite potrošača, konkurencije i transparentnosti na tom tržištu.

Ministarstva su, prema Sporazumu, saglasna da maksimalne cijene usluga rominga treba sniziti do nivoa koji važi u Evropskoj uniji odnosno cijena utvrđenih Uredbom o romingu u javnim mobilnim komunikacionim mrežama unutar EU.

“Ministarstva su saglasna da se maksimalne cijene usluga rominga snize u fazama, prema dinamici i nivou maksimalnih cijena. Ministarstva će u roku od 30 dana od potpisivanja sporazuma pokrenuti procedure dopuna zakona o elektronskim komunikacijama zemalja potpisnica, tako da se cijene roming usluga u zemljama potpisnicama ovog sporazuma regulišu na recipročnoj osnovi”, navedeno je u Predlogu.

Sporazum je otvoren i njemu mogu pristupiti sve države regiona, Evropske unije i druge, zaključivanjem aneksa po istoj proceduri po kojoj je on zaključen.

Regulatori i operatori će snositi troškove sopstvenih aktivnosti preduzetih u cilju realizacije Sporazuma.

Svaka zemlja potpisnica može da istupi iz Sporazuma nakon šest mjeseci od dostavljanja obavještenja nadležnim ministarstvima zemalja potpisnica.

Sporazum će, kako je saopšteno iz Ministarstva za informaciono društvo, biti potpisan u okviru međunarodne konferencije U susret sveprisutnom širokopojasnom mobilnom internetu. Konferenciju koju organizuje Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost i Međunarodna unija za telekomunikaciju(ITU), u kongresnoj sali hotela Maestral u Budvi.