06-06-2014

Danas priredba u školi jezika Waves

U petak, 06. juna, od 18.30 do 18.45 održaće se priredba u amfiteatru na 3. spratu u Akademiji znanja.

Danas priredba u školi jezika Waves | Radio Televizija Budva

Tom prilikom će polaznici kurseva engleskog jezika škole jezika Waves (4 do 14 godina) pokazati dio onoga što su ove godine naučili.

Bit će riječi i o međunarodnim Cambridge ispitima i o programima učenja engleskog u Velikoj Britaniji.