28-09-2021

„Dani zajedničke akcije SEE JAD 2021”

Crnogorska policija je kao kolider, uz podršku Europola i u koordinaciji Španije, učestvovala u operativnoj aktivnosti „Dani zajedničke akcije SEE JAD 2021” koje su bili usmjerene na otkrivanje i suzbijanje ilegalnih imigracija, trgovine drogom i trgovine oružjem.

„Dani zajedničke akcije SEE JAD 2021” | Radio Televizija Budva

Foto: Uprava policije

Operacija, koju su podržali Eurojust, Frontex i Interpol, održana je od 15. do 18. septembra i obuhvatila je 27 zemalja (17 zemalja članica Evropske Unije i 10 zemalja trećih strana).

Operativne aktivnosti su se uglavnom odvijale u Jugoistočnoj Evropi, dok su zemlje iz cijele Evrope učestvovale putem razmjene operativnih informacija i operativnih aktivnosti na nacionalnom nivou.

Aktivnosti, u kojima je ušestvovalo skoro 11.000 službenika na terenu, su dovele do 330 hapšenja u vezi sa trgovinom narkoticima, omogućavanjem ilegalnih migracija, prevare u vezi sa dokumentima i trgovinu oružjem. Ove aktivnosti su dovele i do otkrivanja brojnih djela povezanih sa omogućavanjem ilegalnih migracija, kao što su prevare sa vizama.

Organi za sprovođenje zakona su na bazi navedenih aktivnosti otvorili 37 novih istraga.

U okviru operacije „Dani zajedničke akcije SEE JAD 2021” kontrolisano je 33.418 osoba, izvršeni su pretresi na 724 lokacije i pregledano je 22.605 vozila.

Tokom akcije je zaplijenjeno 154 komada oružja (65 pištolja, 86 pušaka, tri komada gasnog-alarmnog oružja), 57 ručnih granata i eksploziva, 2.125 komada municije, 719 kilograma kanabisa i 920 stabljika marihuane.

Europol je podržao koordinaciju i omogućio razmjenu informacija među zemljama učesnicama, a kao jedan od vidova podrške je bio i operativni centar koji je uspostavio Europol a putem kojeg je išla razmjena informacija i putem kojeg se pružala podrška operativcima na terenu.

Na teritoriji naše države bilo je angažovano skoro 1.000 službenika i to pripadnika Sektora granične policije, Sektora za borbu protiv kriminala, Uprave prihoda i carina, Europola i Frontexa.

Crnogorska policija je preko službenika Europola bila u mogućnosti da pristupi bezbjednoj zoni ove međunarodne policijske organizacije i da tim putem unakrsno provjerava podatke. Takođe na teritoriji Crne Gore boravila su i dva tima službenika sa prenosivim skenerom za otkrivanje skrivenog vatrenog oružja, eksploziva, opojne droge i drugu krijumčarenu robu, što je omogućilo povećanu operativnost policijskih službenika na terenu i razmjenu komunikacije u realnom vremenu među organima koji učestvuju u danima akcije.

Za vrijeme trajanja ove akcije u Crnoj Gori su provjerene 1.373 osobe i 1.120 vozila.

Pronađeni su i oduzeti pištolj, automatska puška, vazdušna puška, ručna bomba, određena količina municije različitog kalibra. Oduzete su cigarete vrijednosti oko 35.000 eura kao i 362 kilograma marihuane, a takođe su otkrivene dvije plantaže opojne droge marihuana (277 stabljika).

Odbijen je ulazak u zemlju za 30 osoba, spriječen ilegalan ulazak u zemlju 22 lica i spriječeno krijumčarenje četiri migranta, otkrivena su i dva falsifikovana dokumenata.

U Crnoj Gori je zbog krivičnih djela uhapšeno ukupno 13 osoba, od kojih je devet državljana Crne Gore i po jedan državljanin Republike Srbije, Republike Turske i Federacije Rusije.

EMPACT SEE JAD 2021 aktivnosti u Crnoj Gori realizovane su uz podršku Projekta Evropske komisije IPA/2019 za borbu protiv teškog i organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu.