14-06-2018

Davidović: Smanjićemo broj privremenih objekata na udarnim lokacijama

Opština Budva će uskoro pristupiti izradi petogodišnjeg programa privremenih objekata, sa ciljem nastavka procesa smanjenja istih na udarnim lokacijama.

Davidović: Smanjićemo broj privremenih objekata na udarnim lokacijama | Radio Televizija Budva

"Za razliku od prethodnog zakonskog rješenja, koji je predviđao trogodišnji plan, ove godine će Opština pristupiti izradi petogodišnjeg programa privremenih objekata", kazao je sekretar Sekretarijata za urbanizam za održivi razvoj Stevo Davidović.

Trenutni plan ističe 15. oktobra, a Opština će do tada imati rješenje za novi programa.

"Novi plan se razlikuje po tome što će sadržati detaljni grafički prilog privremenih objekata koji će biti predviđeni. Ono što je svakako namjera lokalne samouprave je da nastvi sa smanjenjem broja privremenih objeekata na teritoriji opštine Budva, naročito na udarnim lokacijama, poput šetališta u Budvi, Bečićima, kao i kontakt zoni Starog grada...", istaka je Davidović.

"Lokalna samouprava je prije godinu dana uradila redukciju broja privremenih objekata, naročito u kontakt zoni Starog grada i djelimično na šetalištuz. Nijedan novi privremeni objekat nije dodat, već je određeni broj izbrisnan, a pdređena kvadratura terasa smanjena. Nadam se da ćemo tako i nastaviti u okviru ovog novog petogodišnjeg plana", zaključio je Davidović.