18-10-2017

Delegacija Opštine Budva na Jazu

Predsjednik Opštine Budva Dragan Krapović sa saradanicima u posjeti MZ Jaz.

Delegacija Opštine Budva na Jazu | Radio Televizija Budva

Po programu rješavanja tekućih infrastrukturnih, investicionih i sanacionih problema u mjesnim zajednicama Budve, danas su predsjednik i potpredsjednik Opštine Dragan Krapović i Veselin Marković, sekretari sekretarijata za urbanizam, investicije i komunalno stambene poslove Stevo Davidović, Božo Vavić i Srđan Gregović, šef kabineta Zdravko Pavlović i v.d. direktora Vodovoda Vladimir Vujović, posjetili MZ Jaz i održali radni sastanak sa predstavnicima Jaza, Seoca, Prijevora, Lastve i svih onih koji žive u ovoj razuđenoj mjesnoj zajednici.Tokom višesatnog sastanka čulo se jako puno problema, ali i nekoliko kvalitetnih predloga za njihovo rješavanje.