20-06-2020

Demokrate: Tužilaštvo odmah da preduzme mjere protiv Vujoševića

Predsjednik SO Budva Krsto Radović i sekretarka Sekretarijata za lokalnu samoupravu Opštine Budva Milijana Vukotić Jelušić podnijeli su krivičnu prijavu protiv direktora JU Službeni list Crne Gore Momčila Vujoševića i zahtijevaju od Specijalnog državnog tužilaštva da odmah preduzme mjere krivično-pravne odgovornosti prema njemu, saopštile su danas Demokrate.

Kako ističu, Vujošević je juče savjesno i voljno, po nalogu neovlašćenih lica, kršeći zakonske propise i druge pravne akte, zloupotrebljavajući službeni položaj, u Službenom listu Crne Gore protivzakonito objavio Odluku o razrješenju predsjednika opštine Budva, Odluku o razrješenju predsjednika Skupštine opštine Budva i Odluku o ovlašćenju potpredsjednika Opštine za vršenje funkcije predsjednika Opštine – akte koje nije donijela legalno izabrana Skupština opštine Budva.

“Ovi akti nisu potpisani od strane predsjednika SO Budva Krsta Radovića već od strane neovlašćenog lica i niti su ovjereni vežećim pečatom SO Budva, a sve u cilju sprovođenja i ozakonjavanja protivzakonitog djelovanja grupe odbornika u Budvi, sa namjerom da se legalno izabrani predsjednik Opštine i predsjednik Skupštine opštine proglase za razrješene i da se Bulatović Vladimir iz Budve, proglasi za vršioca funkcija predsjednika opštine i na taj način se izvrši nezakonita smjena legalno izabranih organa vlasti i preuzimanje vlasti političkom korupcijom”, navele su Demokrate, ocjenjujući da je na taj način Vujošević izvršio krivično djelo Zloupotreba službenog položaja.