24-03-2021

Digitalna transformacija prioritet crnogorskog društva

Digitalna transformacija prioritet je crnogorskog društva i strateški princip razvoja, ocijenjeno je na sastanku ministarke javne uprave, digitalnog društva i medija, Tamare Srzentić sa predstavnicima Američke privredne komore.

Digitalna transformacija prioritet crnogorskog društva | Radio Televizija Budva

Foto: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija

Srzentić je saopštila da je digitalna transformacija pred sve stavila nove izazove i potrebe i da je potrebno da se svi mijenjaju, uvode nove pristupe, principe i politike, kako bi se građanima isporučile usluge na transparentan, inkluzivan, agilan i efikasan način.

Ona je, kako su kazali iz Ministarstva, podsjetila da je pokrenuto nekoliko programa sa ciljem da se osnaže službenici na državnom i lokalnom nivou i nauče vještinama koje su im potrebne da bi napredovali kao javni službenici u digitalnoj eri, te da je u planu osnivanje digitalne i liderske akademije.

Predsjednik Upravnog Odbora AmCham-a, Nikola Tripković, saopštio je da je digitalna transformacija prioritet crnogorskog društva.

„Uvjereni smo da je to put koji vodi modernizaciji načina života, ali i većoj transparentnosti i produktivnosti svih procesa. Digitalna transformacija društva i ekonomije će nam pomoći da budemo brži i efikasniji u rješavanju izazova, da smanjimo nivo sive ekonomije, te u krajnjem povećamo strane direktne investicije”, kazao je Tripković.

On je rekao da bi se formiranjem savjeta za digitalnu transformaciju pri Vladi, koga bi činili prije svega eksperti, predstavnici akademije, nauke i ICT zajednice, kao i ministri relevantnih ministarstava, kreirala kvalitetna platforma za upravljanje procesom digitalne transformacije ekonomije i društva.

Srzentić je pozdravila inicijativu za formiranje savjeta koji bi okupio što više predstavnika.

Predstavnici AmCham-a su kazali da prepoznaju važnost digitalizacije javne uprave na planu unapređenja poslovnog ambijenta i otklanjanja biznis barijera, te su u tom pravcu ponudili korišćenje njihovih platformi, kako bi se ojačala saradnja sa ministarstvom posebno u oblasti digitalizacije.

Na sastanku je zaključeno je da će Ministarstvo i AmCham intenzivirati saradnju kroz različite forme partnerstva za bolje poslovno okruženje.