20-07-2020

Fond PIO u minusu 46,6 miliona

Pandemija koronavirusa, pad privredne aktivnosti, kao i mjere Vlade za podršku privredi u saniranju posljedica Covida-19 odrazili su se na smanjenje prihoda po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao izvornog prihoda Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO).


Foto: Vijesti

"Izvorni prihodi Fonda PIO, u periodu od januara do juna iznosili su 141,26 miliona EUR, što je neznatno niže u odnosu na prošlogodišnji nivo, odnosno niže za 310 hiljada EUR ili 0,22 odsto", kazali su za Dan iz Fonda PIO, na čijem čelu je Dušan Perović.

Zabilježeno je znatno smanjenje prihoda za april 10,36 miliona EUR ili 36,52 odsto, zatim maj 0,6 miliona EUR ili 2,5 odsto i jun 0,43 miliona EUR ili 1,55 odsto, amortizovano je povećanjem prihoda Fonda u prethodnom periodu, koji su za prva tri mjeseca ove godine u odnosu na isti period prošle godine bili veći za 17,61 odsto.

"Deficit penzijskog sistema za prvih šest mjeseci iznosi 74,04 miliona EUR ili 34,39 odsto, i u odnosu na isti period prethodne godine veći je za 3,4 miliona EUR ili 1,10 odsto", saopšteno je iz Fonda.

Privremene mjere Vlade za pomoć privredi predviđale su i mogućnost odlaganja obaveze u plate poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, kao i uplate obaveza shodno Zakonu o reprogramiranju poreskog potraživanja do 90 dana.

Zakonom o budžetu države za ovu godinu, za finansiranje izdataka Fonda PIO planirana su sredstva u iznosu od 448,58 miliona EUR, dok su prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosili 351,45 miliona EUR, dakle planirani deficit je iznosio 97,13 miliona EUR ili 21,65 odsto.

"Međutim, rebalansom budžeta obezbijeđena sredstva za finansiranje izdataka Fonda PIO neznatno su se smanjila i iznose 448,39 miliona, što je za 0,19 miliona EUR ili 0,04 odsto manje, pri čemu je iznos za isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ostao isti, odnosno nije smanjen. Prihodi od doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje planirani su u iznosu od 304,87 miliona, što je manje za 46,58 miliona EUR ili 13,25 odsto, te je samim tim uvećan deficit Fonda i iznosi 143,52 miliona EUR ili 32,01 odsto", precizirali su iz Fonda PIO.

Prema statističkim podacima, broj korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a koje isplaćuje Fond PIO je 130,2 hiljade, od čega u Crnoj Gori 119,9 hiljada, a van Crne Gore 10,3 hiljade korisnika prava.

"Od ukupnog broja korisnika u Crnoj Gori 114,7 hiljada je penzionera i 5,2 hiljade korisnika ostalih prava - tjelesno oštećenje, tuđa pomoć i njega, naknada invalidima rada, dodatak na spomenicu. Strukturu ukupnog broja penzija čine starosne 65,8 hiljada ili 57,39 odsto, invalidske 20,07 hiljada ili 17,5 odsto i porodične 28,8 hiljada ili 25,12 odsto", naveli su iz Fonda.

Van Crne Gore ce isplaćuje 10,1 hiljada penzionera i 97 korisnika ostalih prava.

"U poređenju sa decembrom prethodne godine, broj korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja povećan je za 88, pri čemu ce broj penzionera koji Fond PIO Crne Gore isplaćuje u zemlji i inostranstvu povećao za 240 penzionera, a broj korisnika ostalih prava smanjio za 152 korisnika", naveli su iz te državne institucije.

Smanjenje broja korisnika ostalih prava, kako su dodali, je očekivano jer se radi o stečenim pravima koja će od primjene novog Zakona o PIO ne ostvaruju u Fondu.

Najniža penzija za maj iznosi 128,82 EUR, a prima je 12,13 hiljade penzionera, od čega u Crnoj Gori 12,10 , a u inostranstvu 37 penzionera.


Izvor: Mina