03-07-2017

Forum MNE: Želite biti omladinski aktivista/kinja, javite se na konkurs

Forum MNE otvorio je konkurs za prijem 15 učesnika iz Herceg Novog, Tivta i Budve na prvi licencirani program obrazovanja za omladinske aktiviste.

Forum MNE: Želite biti omladinski aktivista/kinja, javite se na konkurs | Radio Televizija Budva

"Pozivamo sve potencijalno zainteresovane mlade ljude NVO aktiviste, studente, odrasle da se prijave na konkurs. Budući da je ovo prva generacija, pilotiraćemo grupu od 15 učesnika iz ova tri grada, a prva obuka će se održati u omladinskom klubu Tivat 18-20. jula", obavještavaju iz Foruma MNE.

U periodu jun – decembar 2017. godine, Forum MNE će sprovoditi projekat Profesionalizacija servisa za mlade – obuke za omladinske aktiviste, koji je podržalo Ministarstvo sporta Crne Gore.

Cilj programa je da se doprinese procesu profesionalizacije servisa za mlade ljude (omladinski klubovi, kancelarije za mlade, tijela nadležna za koordinaciju omladinske politike i sprovođenje programa omladinskog rada) kroz sprovođenje
akreditovane obuke za omladinske aktiviste.

Planirano je da se programom obuči 15 omladinskih aktivista
iz pomenutih opština u kojima postoje omladinski klubovi ili omladinski centar kako bi bili osposobljeni da radu s mladima pristupaju studiozno, analitički i da u svakom trenutku rade profesionalno.

Uslovi koje potencijalni kandidati moraju da ispunjavaju su kvalifikacija nivoa obrazovanja IV1, poznavanje rada na računaru, znanje stranog jezika minimum nivoa A2, donja granica je 18 godina, a gornja nije definisana.

Svi zainteresovani učesnici iz Tivta, Budve i Herceg Novog su u obavezi da popune prijavni formular koji se nalazi na stranici www.forum-mne.com (isključivo u elektronskoj formi, ručno popunjeni formulari neće biti uzeti u obzir) i pošalju na imejl adresu: [email protected]

Uz prijavni formular, OBAVEZNO priložiti ovjerenu diplomu o završenoj srednjoj školi ili fakultetu, popunjeno odobrenje za fotografisanje koje se nalazi u nastavku prijavnog formulara, kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (izdaje nadležni osnovni sud).

Krajnji rok za prijavljivanje je 10. jul do 15h.