17-03-2023

FOTO: Vandali polomili mlada stabla na uređenoj stazi između škola

Novi drvored od pet mladih stabala na uređenoj površini između SMŠ "Danilo Kiš" i OŠ "Stefan M. Ljubiša" polomljen je preksinoć, saopšteno je našem portalu iz Sekreterijata za investicije.Nepoznati počinioci su, na žalost, uništili stabla u mladom drvoredu na javnoj površini, čije je uređenje finansirala Opština Budva (Sekretarijat za investicije) u saradnji sa D.O.O. "Komunalno" Budva.Nadamo se da će vandalizam biti ra­svi­je­tljen i da će se sta­ti na put ne­pri­mje­re­nim po­ja­va­ma. Cilj je da stvo­ri­mo što ljep­šu ži­vot­nu oko­li­nu i da uljep­ša­mo pro­stor u užem grad­skom je­zgru.

Podsjetimo, radovi na izradi pješačke staze završeni su u decembru prošle godine i ovaj potez sada izgleda uređeno i čisto.