03-01-2018

Franeta: Bićemo svjedoci novog ekonomskog poretka

Zhejiang Univerzitet i Akademija za međunarodnu strategiju i pravo su prethodne nedelje bili domaćini prvog Međunarodnog foruma mladih na temu „Put i pojas“ u Hangzhou, NR Kini. Forum je okupio najuglednije profesore, biznismene i pojedince iz cijele Kine, ali i mlade eksperte i studente sa najprestižnijih univerziteta na svijetu.

Franeta: Bićemo svjedoci novog ekonomskog poretka | Radio Televizija Budva

Cilj foruma je bio predstavljanje prve publikacije na temu „Put i pojas“, a ujedno i razmjena dosadašnjih iskustava i ideja mladih ljudi iz cijelog svijeta na predloženu inicijativu Vlade NR Kine o obnovi istorijski poznatog Puta svile, koji bi trebao da učvrsti veze između Evrope i Azije još jednom. Jedan od učesnika ovog foruma bio je i Slobodan Franeta, crnogorski student i član Luča Instituta, koji je ujedno bio i potpisnik inicijative o stvaranju Međunarodne mreže mladih.

„Čvrsto sam uvjeren da će inicijativa „Put i pojas“ biti jedna od najznačajnijih inicijativa u ovom vijeku koja će značajno izmjeniti ekonomosko-političko-društvene odnose na nivou cijelog svijeta, te da ćemo biti svjedoci novog ekonomskog poretka. Ova inicijativa je dokaz da se globalizacija ne može zaustaviti, ali da ona mora biti bazirana na slobodnom protoku robe, usluga, kapitala i ljudi, ali i jasno definisanim pravilima tržišne igre koja neće prepoznavati povlašćene.“, rekao je Slobodan Franeta u svom izlaganju tokom foruma.

„Inicijativa će sigurno otvoriti mnoštvo prilika mladim ljudima u Crnoj Gori i ja se nadam da će oni cijeniti iste i da će prvashodno umjeti da ih iskoriste. Ono što je sigurno i što je dogovoreno sa našim prijateljima iz Kine jeste jedan broj događaja u našoj zemlji koji bi trebao da približi inicijativu Put i pojas našim sugrađanima, te da ih podstakne da budu dio istraživačkih centara koji će biti formirani u Crnoj Gori u bliskoj budućnosti.“, rekao je Franeta.

U septembru 2018. godine biće predstavljena druga publikacija na temu „Put i pojas“ gdje će se naći i poglavlje o Crnoj Gori koji su za Zhejiang Univerzitet pisali crnogorski studenti predvođeni Franetom.