18-10-2020

Google Play u posljednja tri mjeseca zabilježio 28 milijardi preuzimanja aplikacija

Upotreba smartfona je zabilježila rast tokom trećeg tromjesečja (jul-septembar) u poređenju sa istim periodom prošle godine. U istom periodu, preuzimanje aplikacija je zabilježilo još veći rast.

Google Play u posljednja tri mjeseca zabilježio 28 milijardi preuzimanja aplikacija | Radio Televizija Budva


Foto: Ilustracija

Google Play je zabilježio čak 28,3 milijardi preuzimanja aplikacija tokom trećeg tromjesečja ove godine. To predstavlja povećanje od 31% u odnosu na prošlu godinu i Google-u daje 3:1 prednost u odnosu na Apple App Store, koji je u istom periodu zabilježio 8,2 milijarde preuzimanja aplikacija.

Od početka godine, sa Google Play Store-a je preuzeto 80,6 milijardi aplikacija, dok je App Store zabilježio 26,6 milijardi preuzimanja kombinovano tokom tri tromjesečja ove godine.

Prema istom izvještaju, Play Store se može pohvaliti i najvećim portfolijom od ukupno 2,7 miliona aplikacija, dok App Store u ponudi ima 1,82 miliona aplikacija.

Najviše preuzimana kategorija na Play Store-u pripada gejming sektoru (13,49%), nakon čega slijede edukacione aplikacije (9,11%) i poslovne aplikacije sa 6,95 procenata preuzimanja.Izvor: Investitor