20-01-2020

Građani traže izmjene Zakona o saobraćaju

Grupa građana zajedno sa porodicama stradalih u saobraćajnim nesrećama pokrenula je inicijativu za izmjenu Zakona o saobraćaju sa ciljem uvođenja auto kamera koje bi pratile dešavanje tokom vožnje i stanje na crnogorskim putevima.

Građani traže izmjene Zakona o saobraćaju | Radio Televizija Budva

Foto: Pixabay

Na Trgu nezavisnosti u Podgorici do 17 sati će biti organizovano okupljanje na kojem će zainteresovani potpisom moći da podrže ovu inicijativu.

Zainteresovani građani inicijativu moći će da potpišu i narednih dana.

Organizatori okupljanja žele da inicijativu upute Skupštini kako bi u diskusiji u najvećem zakonodavnom domu našli najbolja rješenja, ali da bi ovaj predlog ušao u razmatranje potrebno je prikupiti tri hiljade potpisa.

Predstavnica grupe građana, Jelena Mašnić, kazala je da inicijativu smatraju najobjektivnijom mjerom da se reguliše kultura ponašanja i ono što u saobraćaju najčešće izaziva tragične ishode.

Ona je kazala da sve više raste broj onih koji podržavaju inicijativu i da će nastojati da prikupe potreban broj potpisa kako bi inicijativu uputili prema parlamentu.

„Želimo da pošaljemo snažnu poruku da treba sve da učinimo što je u našoj moći da puteve učinimo bezbjednima. Moramo svi voditi računa jer sjutra naš najmililji može stradati“, navela je ona.

Kako je dodala, nemaju ništa protiv rješenja koja su definisana trenutnim zakonom, ali kao problem vide kako se primjenjuju kazneno popravne politike.

„Često se dešava da pojedinci u određenom mehanizmu zakažu u svom profesionalnom djelovanju i želimo da uviđenjem auto kamera uvedemo objektivan dokaz u sudskom i postupku vještačenja, da se ne služimo telefonima i ličnim zabilješkama koje su protiv zakonite već da nam zakon omogući da skrenemo pažnju na one koji prave prekrašaje u saobraćaju“, rekla je Mašnić.

Ona je kazala da će kao grupa okupljenih građana, kako bi obezbijedili kontinuitet u onome što su počeli, postavljati kratkoročne ciljeve, a jedan od njih je da sakupe potreban broj potpisa i da se inicijativa nađe na raspravi u parlamentu.

Nakon toga, kako je dodala, nastojaće da formalizuju grupu i da uvijek podjećaju zvaničnike i donosioce odluka koliko je važno unaprjeđivati Zakon o saobraćaju.

Navela je da su kontaktirali ministra unutrašnjih poslova koji, kako kaže, podržava sve konstruiktuvne predloge.