16-05-2019

Ideja o novoj slici Budve - prilika da se i država i grad prikažu kao dobri domaćni

U okvru Festivala nekretnina i investicija, koji se održava u hotelu Avala u okviru teme "Idejno rješenje šetališta u Budvi i Bečićima" prezentovano je idealno rješenje od koga će svi imati koristi. Izvođač na način što će dobiti priliku da izrazi svoju kretaivnost, a grad i građani što će dobiti jednu pozornicu sa dušom i karakterom.

Ideja o novoj slici Budve - prilika da se i država i grad prikažu kao dobri domaćni | Radio Televizija Budva

Predmet konkursa koji za cilj ima idealno arhitekltonsko rješenje prema riječima Dragoljuba Markovića iz JU MOrsko dobro, mora sadržati kako estetsku tako i funkcionalnu dimeniziju.

"S obzirom da park i Stari grad, sa sadašnjom marinom, a budućom gradskom lukom kako je je opredijeljeno može funkcionisati kao jedna zaokružena i kompakta cjelina" kazao je Marković.

Pritisak pred kojim se grad trenutno nalazi zatrpan brojnim problemima jeste prilika da se kreira rješenje kazala je glavna gradska arhitektica, Ana Samardžić. Budva jeste Mediteran kazala je ona, naglašivši da novim arhitektonskim rješenjem dajemo karakter, a karakter je upravo priroda koju treba osloboditi.

"Naša promenada zajedno sa sadržajima u njoj, ustvari predstavlja glavnu dušu pored Starog grada, to je kako bi smo rekli glavna pozornica grada, i svega što se dešava, ko god dođe u Budvu on vidi Stari grad i šetalište na kojem se sve dešava, Budva ima tu fatalnu privlačnost, ona ima neki magnet koji privlači, pa i kada se nešto loše desi svi i dalje hoće da dođu" kazala je Samardžić.

Da suština idealnog rješenja nije u urbanizmu već u planiranju života u gradu koji čine ljudi, kultura i društveni događaji mišljenje je Slobodana Mirovića predjsednika Mjesne zajednice Stari grad.

"Zašto je Budva danas ovakva? Ja uvijek govorim da Budva ima pet subjekata planiranja i svako planira za sebe i zato dobijamo jedan dezintegrisani grad..Budvu planira Ministarstvo, Morsko dobor i Opština, i svako ima svoju tertitriju" kazao je Mitović.

On je predložio arhitektama koje rade na arhitktonskom rješenju šetališta da se prvo saniraju soabraćajnice u gradu.

Arhitekta Veljko Radulovičć je kazao da je ovo prilika u kojem bi projektni zadatak trebao biti važniji od rezultata.

"Nije loše podjsetiti se činjenice da su obale meditrenaksih gradova od njihovog nastanka pa do dana danas najznačajnije činjenice njihovih urbanih fizionomija, oni su razlozi njihovog postojanja i mjesto susreta urbanog i prirodnog, mjesto gdje upijate i konzumirate grad, horizont, klimu i vjetorve grada. I to su prizori koji su najsočniji" rekao je Radulović.

Ideja o novoj slici Budve jeste prilika da se i država i grad pokažu kao dobri domaćini jeste bio zaključak ovog skupa.