26-11-2022

Iz budžeta potrebna veća podrška zapošljavanju

Crnoj Gori je potreban razvojni budžet koji će kreirati uslove za rast i razvoj privrede i otvaranje novih radnih mjesta i time poboljšavati životni standard stanovništva, ocijenjeno je iz Centra za ekonomske i evropske studije.

Iz budžeta potrebna veća podrška zapošljavanju | Radio Televizija Budva

Foto: arhiva

“Predlog budžeta za narednu godinu je na prvi pogled socijalni, ali suštinski nije ni to, jer sadrži mjere koje ne stimulišu nova zapošljavanja, povećavajući izdatke za socijalu, usmjeravajući je i onima kojima suštinski ne treba”, navodi se u saopštenju.

Iz CEES-a su rekli da se time umanjuje mogućnost veće pomoći države za socijalno najugroženiju kategoriju stanovništva kojoj je ona najpotrebnija.

“Povećanje tekućih budžetskih izdataka za socijalnu i dječju zaštitu i bruto zarada, ne prate mjere koje bi obezbijedile pravedniju raspodjelu ovog novca i njegovo dejstvo time učinili efikasnijim”, kazali su iz CEES-a.

Takođe, kako su ocijenili, nema ni mjera ušteda na nekim drugim pozicijama tekuće budžetske potrošnje, koje bi nadomjestile značajno povećanja izdataka za socijalnu i dječju zaštitu i doprinijele sprečavanju daljeg rasta deficita budžeta.

“Iako će u narednoj godini izdaci za socijalnu i dječju zaštitu u odnosu na ovu godinu biti povećani oko 45 miliona EUR, odnosno za preko 100 miliona EUR u odnosu na prošlu, oni neće učiniti da se značajnije smanji nivo siromaštva u Crnoj Gori”, precizira se u saopštenju.

Povećanje izdataka za ovu namjenu koje se finansira iz zaduženja države, može jedino imati efekta ukoliko je ono adekvatno targetirano.

“Međutim, danas u Crnoj Gori djeca i bogatih i siromašnih imaju pravo na dječji dodatak i socijalnu pomoć, koja će se finansirati iz zaduženja države”, dodaje se u saopštenju.

Stopa rizika od siromaštva u našoj zemlji je, prema posljednjim zvaničnim podacima, iznosila 22,6 odsto, dok je stopa rizika od siromaštva djece bila 32,6 odsto, i najviše se odnosi na djecu nezaposlenih, kao i zaposlenih sa nižom ili srednjom stručnom spremom.

“Pri tome, djeca u riziku od siromaštva primaju dječje dodatke u rasponu od 30 do 60 EUR mjesečno, dok sva ostala djeca koja nijesu izložena riziku od siromaštva primaju po 30 EUR mjesečno. Bolje targetiranje je neophodno i kod ostalih izdataka za socijalnu zaštitu, gdje spadaju i naknade za majke sa troje i više djece”, rekli su iz CEES-a.

Oni su ocijenili da, imajući u vidu ukupnu fiskalnu poziciju zemlje, postojeće stanje raspodjele socijalnih davanja nije fiskalno održivo, te će, uz odsustvo reformi, samo voditi većoj tekućoj potrošnji i daljem rastu javnog duga.

“Dodatno, treba imati u vidu, da iznos neadekvatno targetirane socijalne pomoći koja se daje iz budžeta, u periodu od pet do šest godina može dostići vrijednost neke od neizgrađenih dionica auto-puta ili više razvojnih projekata u obrazovanju i zdravstvu”, zaključuje se u saopštenju.