16-06-2022

Javna tribina o elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje obilaznice oko Budve

Iz Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva obavještavaju da je Ministarstvo kapitalnih investicija podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje obilaznice oko Budve, poddionica 1.1, na lokacijama KO Gorivići, KO Pobori, KO Lastva, KO Maine, KO Brajići i KO Kuljače u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje, Opština Kotor i Opština Budva.


Foto: Elaborat

"U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor i u prostorijama Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, radnim danima od 9 do 12 časova, radnim danima od 9 do 12 časova", navode u obavještenju.

Elaborat je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 12. 07. 2022. godine.


Foto: Elaborat

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u Sali zgrade Opštine Budva dana 08.07.2022. godine u 10 časova i u palati „Bizanti“, Stari grad, Opština Kotor, dana 08. 07. 2022. godine, sa početkom u 13 časova.Komletan materijal Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje obilaznice oko Budve možete pogeldati na sledećem linku: Elaborat procjene