13-01-2020

Javni poziv Morskog dobra za zakup pristaništa i privezišta na području budvanske opštine

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore, pred Novu godinu raspisalo je Javni poziv za javno nadmetanje za zakup pristaništa i privezišta na području budvanske opštine.

Javni poziv Morskog dobra za zakup pristaništa i privezišta na području budvanske opštine | Radio Televizija Budva

Na javnom nadmetanju, koje će biti organizovano 24. januara naći će se četiri lokacije:

1. Ostrvo Sveti Nikola ( Školj)

Predmet zakupa: Čvrsto izgrađeno pristanište k.p. 3031 KO Budva sa dužinom operativne obale za pristajanje L=216m. P kopna= 432m2.

Lokacija označena 2. u Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.
Namjena: pristajanje plovnih objekata
Početna cijena zakupa:: 5.184,00 EURA
Izabrani ponuđač je dužan da prije zaključenja ugovora o korišćenju lokacije obezbijedi saglasnost upisanog nosioca prava na kat.parcelama u neposrednom zaleđu.

2. Drobni pijesak

Predmet zakupa: Čvrsto izgrađeno pristanište k.p. 473/2 K.O. Reževići sa dužinom operativne obale za pristajanje L=10m, P kopna= 20m2,

Lokacija označena 8. u Programu objekata obalne infrastrukture za period 2019-2023 god.

Namjena: pristajanje plovnih objekata
Početna cijena zakupa: 240,00 EURA

3. Kamenovo

Predmet zakupa: Akvatorijum ispred k.p. 303 KO Sv. Stefan za postavljanje plutajućeg privremenog objekta, dimenzija P=100m2.

Lokacija označena 11.9 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva za period 2019-2023 god.

Namjena: platforma za pristajanje plovnih objekata
Početna cijena zakupa:: 1.200,00 EURA
Napomena: Za stavljanje u funkciju plutajućih pontona potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

4. Buljarica

Predmet zakupa: Akvatorijum ispred k.p. 1833 KO Buljarica za postavljanje plutajućeg privremenog objekta u akva prostoru, dimenzija L= (11,5m x2,5m) x 3 kom
Lokacija označena 19.1 u Programu privremenih objekata u zoni morskog dobra za Opštinu Budva za period 2019-2023 god.

Namjena:>/b>: Platforma za pristajanje i privez plovnih objekata
Početna cijena zakupa: 1.035,00 EURA
Napomena: Za stavljanje u funkciju plutajućih pontona potrebno je dobiti saglasnost Lučke kapetanije Bar.

Minimalne cijene zakupa date su bez uračunatog PDV-a.


"Ugovori se zaključuju za 2020. godinu računajući od dana zaključenja ugovora do 31.12.2020. god. uz mogućnost godišnjeg produženja za period od 3 ( tri ) godine, odnosno do 31.12.2023.god. pod uslovom da je korisnik/zakupac izvršio obaveze predviđene ovim ugovorom, da ugovor nije jednostrano ili sporazumno raskinut ili u slučaju da je pokrenut sudski spor između Javnog preduzeća i Korisnika/Zakupca zbog neispunjenja ugovorom preuzetih obaveza. Ukoliko tokom trajanja ugovora dođe do privođenja prostora trajnoj namjeni koja podrazumijeva izgradnju hotela visoke kategorije (hoteli kategorije 5* ili 4*) u neposrednom zaleđu, odnosno realizaciju planskog dokumenta koja isključuje korišćenje morskog dobra u skladu sa ovim ugovorom, ugovor se neće obnavljati i zakupac nema pravo da traži povraćaj do tada uloženih sredstava" navodi se u saopštenju JP MOrsko dobro.