26-03-2019

Javni poziv za konsultacije o načinu i postupku raspodjele sredstava NVO

Sekretarijat za lokalnu samoupravu raspisao je javni poziv za konsultacije u vezi sa izradom Nacrta Odluke o načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama.

Javni poziv za konsultacije o načinu i postupku raspodjele sredstava NVO | Radio Televizija Budva

Pojašnjavajući detalje javnog poziva, zamjenica sekretara Sekretarijata za lokalnu samoupravu Ksenija Slavković je uputila poziv građanima, mjesnim zajednicama, organima javne uprave, javnim preduzećima, pravnim licima i preduzetnicima, a prije svega nevladinom sektoru, da se što aktivnije uključe kako bi bila donijeta što kvalitetnija odluka, na zadovoljstvo svih budućih korisnika.

"Oni svoje prijedloge interese i stavove mogu dostaviti na adresu Opštine Budva u pisanoj formi ili putem e-mail [email protected] kao i u neposrednoj komunikaciji sa službenicima u kanceralijama broj 11 i 5 svakog radnog dana od 9 do 11 h u vrijeme trajanja predkonsultacija", kazala je Slavković.

Rok trajanja predkonsultacija je od 22. do 30. marta. U tom periodu građani mogu dostaviti sve svoje predloge, stavove i primjedbe, nakon toga će Sekretarijat za lokalnu smaoupravu sve te prikupljene podatke obraditi i objaviti na sajtu Opštine Budva.

Na osnovu toga i na osnovu izvještaja rezultata predkonsultacija Sekretarijat će pripremiti nacrt odluke, koja će kako se nadaju biti na zadovoljstvo obije strane.

"Ove godine iz budžeta je idvojeno 80.000 eura. Trudićemo se da norme koje budu uključene u ovu odluku doprinose što ravnopravnijem učešću nevladinih organizacija i pravičnijoj rapsodjeli sredstava. Svakako prateća odluka biće odluka o davanju u zakup prostorija nevladinim organizacijama na korištenje, tako će sve veći broj zahtjeva za dodjelu prostorija od strane nevaldinih organizacija moći efikasnije da se riješi i da bude u skladu sa kriterijumima", istakla je ona.

U pripremi je i javni poziv za donošenje Nacrta Odluke o mjesnim zajednicama.

"Javni poziv će biti izdat već krajem ove nedjelje. Primljeno je već nekoliko predloga od i NVO-a, a svi predlozi će biti razmotreni. Svakako, nevladine organizacije, koje su naša ciljna grupa, učestvuju i daju svoj doprinos kako bi se donio što bolji Nacrt Odluke na obostrano zadvoljstvo", zaključila je Slavković.