24-01-2023

Javni pozivi Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva uputio je dva javna poziva za prethodne konsultacije svim zainteresovanim subjektima da dostave predloge interese i stavove u vezi sa Nacrtom Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji opštine Budva i Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o postavljanju odnsono građenju i uklanjanju pomoćnih objekata.

Javni pozivi Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva | Radio Televizija Budva

Foto: Arhiva

Javni pozivi dostavljeni su nam na uvid:

Javni poziv u vezi sa Nacrtom Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa na teritoriji opštine Budva


Javni poziv u vezi Nacrta Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o postavljanju odnsono građenju i uklanjanju pomoćnih objekata