30-07-2018

Kaluđerović: Zakonski rok za legalizaciju se mora produžiti

Prije samog donošenja Zakona o legalizaciji bespravno sagrađenih objekata većina lokalnih samouprava je Vladi predlagala odgovarajuća rješenja, izmjene i dopune, navodeći da su rokovi kratki te da se neće doći do konačne cifre, koja na nivou države iznosi stotinu hiljada. Do usvajanja tih predloga nije došlo, pa je trenutna situacija u Budvi da od 3.142 predata zahtjeva za legalizaciju, ni 30 ne mogu biti riješena.

Kaluđerović: Zakonski rok za legalizaciju se mora produžiti | Radio Televizija Budva

Načelnik Službe za naplatu nakande za komunlano opremanje građevinskog zemljišta Opštine Budva Ninoslav Kaluđerović, na tvrdnje ministra turizma i održivog razvoja Pavla Radulovića "da je zadovoljan uprkos svim opstrukcijama ovog Zakona" ističe:

"Što se tiče opstrukcija, oni koji su u ministarstvu predložili ovaj Zakon su imali opstrukcije od strane svih - od struke, ozbiljnih pojedinaca koji su se bavili ovim pitanjem na javnim raspravama, do skupštinske većine", kazao je Kaluđerović.

"Budva je po pitanju nelagalno sagrađenih objekata specifična na nivou cijele države, ali je jako bitno da sa svojim prijedlozima i stavovima pokušavamo da popravimo situaciju i da nam bude svima lakše, i ono što mi naglašavamo i sugerišemo cijeloj crnogorskoj javnosti da se ovaj zakonski rok mora produžiti", rekao je Kaluđerović.