08-12-2017

Kazino Avala dužan Beppleru još 48 hiljada

Kazino Avala dužan je da vlasniku istoimenog hotela u Budvi firmi Beppler&Jacobson plati još 48,07 hiljada EUR, kao i sudske troškove i kamate od decembra 2011. godine do datuma uplate, navodi se u novoj presudi Privrednog suda.

Kazino Avala dužan Beppleru još 48 hiljada | Radio Televizija Budva

U presudi se navodi da se taj iznos odnosi na kaznu iz ugovora o zakupu prostora u hotelu Avala zbog neplaćenih faktura iz 2011. godine. Sudski troškovi su određeni na iznos od 5,03 hiljade EUR, pišu Vijesti.

Rok za plaćanje je osam dana od pravosnažnosti rješenja, pod prijetnjom prinudnog izvršenja. Kazino Avala ima pravo žalbe na tu presudu.

U obrazloženju je navedeno da su Beppler&Jacobson i Kazino Avala u decembru 2010. godine sklopili ugovor o zakupu dijela zgrade hotela od 2,3 hiljade kvadrata za potrebe kazina. Godišnja zakupnina je određena u iznosu od 2,3 miliona EUR plus porez na dodatu vrijednost (PDV).

Ugovorom su predviđene i nenovčane obaveze zakupca kao što su plaćanje polise osiguranja za zakupljeni poslovni prostor za cijelo vrijeme trajanja zakupa, kao i da će za postavljanje reklama za kazino tražiti odobrenje vlasnika.

Predviđeno je i da Kazino Avala u slučaju neispunjenja ovih nenovčanih obaveza zakupodavcu platiti kaznu u vrijednosti pet odsto cijene godišnjeg zakupa i moguću nastalu štetu.

Sud je utvrdio da Kazino Avala nije ispunio te obaveze i da treba da plati 134,55 hiljada EUR, kao i da je dio tih potraživanja izmiren putem depozita i da preostali dio iznosi 48,07 hiljada EUR.

Zastupnik Kazina je tokom suđenja navodio da je sporna faktura za osiguranje plaćena, kao i da vlasnik hotela nema upotrebnu dozvolu za objekat i da zbog toga nijesu mogli postaviti reklamu.

Sud je nakon razmatranja dokaza i izjava vještaka utvrdio da zakupac nije ispunio obaveze i presudio u korist kompanije Beppler&Jacobson.

MINA-BUSINESS