25-10-2021

Klarić: Cilj dalje jačanje principa otvorenosti

Skupština će nastaviti da ulaže napore u cilju daljeg jačanja principa otvorenosti kako bi se omogućilo što šire uključivanje javnosti i bolja kontrola rada parlamenta, kazao je generalni sekretar Skupštine Aleksandar Klarić.

Klarić: Cilj dalje jačanje principa otvorenosti | Radio Televizija Budva

Foto: Skupština Crne Gore

On je učestvovao na sastanku generalniih sekretara parlamenata država članica Savjeta Evrope, koji je održan u petak u Atini, u okviru Evropske konferencije predsjednika parlamenata.

Iz Skupštine su saopštili da su ključne teme sastanka bile uticaj pandemije koronavirusa na dinamiku rada zakonodavnih tijela, izazovi prilagođavanja novim okolnostima i strategije parlamenata nakon pandemije.

„Klarić je predočio iskustvo crnogorskog parlamenta u upravljnju krizom, posebno se osvrćući na aktuelne projekte i postignuti napredak na polju otvorenosti i transparentnosti institucije“, navodi se u saopštenju.

On je istakao da je Skupština Crne Gore i ove godine najtransparentniji parlament u regionu.

„Uprkos toj činjenici, ali i pozitivnim nalazima o tom pitanju u posljednjem izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori, Klarić je ukazao da će Skupština nastaviti da ulaže napore u cilju daljeg jačanja principa otvorenosti kako bi se omogućilo što šire uključivanje javnosti i bolja kontrola rada parlamenta“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u tom cilju Skupština pokrenula Parlamentarni kanal, u saradnji sa Radio Televizijom Crne Gore, koji je posvećen redovnom parlamentarnom radu i na kojem je moguće pratiti prenose sjednica Skupštine i radnih tijela.

Klarić je rekao da je u toku izrada sveobuhvatnije programske šeme, koja će, pored vijesti iz Skupštine, uključiti i edukativno-kulturne sadržaje.

„Osim toga, redizajniran je vebsajt, na kojem je uveden značajan broj novih funkcija, između ostalog, prilagođen je potrebama slijepih i slabovidih osoba, olakšano je obraćanje građana, uvedena hronologija rasprave, omogućena dostupnost otvorenih podataka, i drugo“, kaže se u saopštenju.

Iz Skupštine su naveli da je Klarić predstavio projekat eParlamenta, čija je realizacija u završnoj fazi.

On je naglasio da će digitalizacija zakonodavnog procesa olakšati postupak predlaganja, razmatranja i usvajanja parlamentarnih akata i omogućiti bolji i brži pristup informacijama i dokumentima, pravovremenost i transparentnost, kao i otvoreniji pristup, veće povjerenje i odgovornost.

Klarić je, u pogledu modernizacije, naveo da se u Skuštini realizuje više aktivnosti usmjerenih na poboljšanje uslova rada poslanika i Službe i otvorenosti u skladu sa principima održivosti i unapređenja životne sredine.

„U tom pogledu izvršena je temeljna adaptacija unutrašnjosti centralne zgrade Skupštine, uključujući novinarsku ložu i media salon, dok su prethodno adaptirani svi saloni Skupštine, kao i "gluva soba” i prostorija koja je predviđena za rad nezavisnih poslanika“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će izvedeni radovi biti osnova za realizaciju projekta izgradnje solarne elektrane na krovu Skupštine, kojim je predviđena ugradnja 248 solarnih panela koji će generisati preko 45 odsto ukupnih potreba za električnom energijom.

Iz Skupštine su kazali da je na sastanku razmotren izvještaj Evropskog centra za parlamentarna istaživanja i dokumentaciju (ECPRD) za period od 2019. do ove godine, kao i prioriteti i program za naredne dvije.

„Generalni sekretari su ocijenili veoma uspješnim rad Centra za razmjenu informacija među službama parlamenata država članica Savjeta Evrope i istakli značaj te platforme za jačanje saradnje parlamentarnih administracija“, navodi se u saopštenju.