14-05-2019

Konkurs za upis djece u jaslice i vrtić

Na osnovu člana o predškolskom vaspitanju i obrazovanju direktorica javne predškolske ustanove, Ljubica V.Jovanović-Maše" raspisuje konkurs za upis djece u jaslice i vrtić za školsku 2019/2020 godinu.

Konkurs za upis djece u jaslice i vrtić | Radio Televizija Budva

Konkurs za upis djece u jaslice i vrtić za školsku 2019/2020 godinu u primarni program po objektima:

1. Centralni vrtić, Slovenska obala 17. Budva
2. Novi vrtić, Veljka Vlahovića bb, Budva
3. vrtić Sv.Stefan, Pržno bb
4. vrtić Petrovac, Brežine bb
5. TQ Plaza

Rok za podnošenje zahtjeva za upis je od 15.05.2019. do 31.05.2019.godine, od 08-12h.

Dokumenta potrebna za upis djeteta:

1. Uredno popunjen Zahtjev za upis djeteta koji se dobija u vrtiću ili se može preuzeti sa sajta)

2. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za školsku 2019/20 godinu (koji se dobija u vrtiću ili se može preuzeti sa sajta)
3.Izvod iz matične knjige rođenih

4. Potvrde o zaposlenju roditelja, ček za roditelje penzionere,potvrda sa fakulteta za roditelje redovne studente

5. Potvrda Centra za socijalni rad za korisnike MOP-a(materijalnog obezbjeđenja porodice)

6. Za samohrane roditelje izvod iz knjige umrlih ili drugi dokaz koji potvrđuje taj status

7. Za djecu sa smetnjama/teškoćama rješenje o usmjerenju u posebni obrazovni program. Isključivu prednost pri upisu,imaju porodice sa MOP-om, djeca samohranih roditelja i djeca iz osjetljivih kategorija stanovništva. Upis djece bez roditeljskog staranja,vršiće se bez primjene bilo kakvih kriterijuma.

Napomena: Komisija ustanove utvrđuje rang listu upisane djece u roku od 7 dana od dana isteka roka za podnošenje Zahtjeva za upis. Zaključivanje-potpisivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama između roditelja i Ustanove,vršiće se u periodu od 10 dana i o tome će roditelji biti informisani od strane Sekretara ustanove.Nepotpisivanje ugovora o međusobnim pravima obavezama u određenom roku,smatraće se odustajanjem od korišćenja usluga ustanove. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati.