02-02-2023

Kontakt zona Stari grad uskoro dobija fontanu

Planom investicija za 2023. godinu, u okviru realizacije projekata gradske i komunalne infrastrukture, predviđena je izgradnja fontane u kontakt zoni Starog grada za čiju izgradnju je izdvojeno pola miliona eura.


Foto: arhiva

Programom investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2023. godinu definišu se prioritetne aktivnosti i potrebna sredstva za uređenje prostora Opštine Budva u 2023. godini. Programom planirani investicioni zahvati predstavljaju prioritet u izgradnji u 2023. godini.

Izgradnja fontane koštaće 470 hiljada eura, dok je za nadzor nad radovima opredijeljeno 25 hiljada eura.