18-01-2016

Marković: Tužilaštvo da prisustvuje vanrednoj sjednici SO Budva

Socijalistička narodna partija Budva traži od predsednika Skupštine opštine Bora Lazovića da pozove predstavnika Vrhovnog državnog tužilaštva, odnosno Specijalnog tužilaštva radi prisustvovanja vanrednoj sjednici budvanskog parlamenta zakazanoj za 19. januar, na kojoj će se raspravljati o stavljanju van snage Odluke o Aneksu IV ugovora između Opštine i kompanije Trade Unique o izgradnji poslovno-stambenog objekta TQ Centar Plaza.

Marković: Tužilaštvo da prisustvuje vanrednoj sjednici SO Budva | Radio Televizija Budva

"SNP ponovo ukazuje na jasnu i na osnovu nespornih priznanja dokazanu odgovornost ne samo predlagača već i donosilaca ove odluke čije se stavljanje van snage predlaže, ali i donosilaca drugih odluka kojima je proizvedena šteta od više desetina miliona evra po Opštinu Budva u slučaju TQ Plaza.

Smatramo posebno korisnim da se Tužilaštvo, prateći tok skupštinske rasprave, upozna i sa načinom i modelima donošenja štetnih i nezakonitih odluka u Budvi.

Predlagač Odluke o davanju ovlašćenja za potpisivanje Aneksa IV bio je Lazar Rađenović, tadašnji predsjednik Opštine. Paradoksalno je da je danas predlagač odluke kojom se ta odluka stavlja van snage Srđa Popović, sadašnji predsjednik Opštine, koji je u vrijeme donošenja inkriminisane odluke bio šef odborničkog Kluba DPS-a, čijim glasovima je ista i donijeta.

Popović danas predlaže odluku u čijem obrazloženju piše da je prethodna odluka donijeta kako bi se prikrilo izvršenje krivičnih djela, pa smatramo neophodnim da i Skupštini opštine i javnosti, ali i Tužilaštvu i on i odbornici DPS-a objasne šta im je bilo, odnosno ko ih ubijedi da podrže svojim glasovima jednu takvu spornu odluku.

Dakle, ključno pitanje za Popovića i odbornike DPS-a, ali i za Tužilaštvo, jeste da li su tada znali da glasanjem obezbjeđuju prikrivanje kriminalnih radnji.

Ukoliko, ipak, Popović kaže da nije znao, poručujemo mu da govori neistinu. SNP je prije toga, u kontinuitetu, na sjednicama Skupštine opštine, kao i u medijima, vrlo jasno i precizno ukazivao na sve ono što se danas nalazi u optužnici za ovaj slučaj, a DPS odgovarao da se radi o gnusnim neistinama.

Zato odgovor Popovića i odbornika DPS može biti samo da nijesu htjeli ili nijesu smjeli da znaju što, naravno, otvara opet nova pitanja za njih.

Vrijeme je potvrdilo ispravnost stavova SNP u Budvi koja je prva još tokom 2011. godine pokrenula pitanje štetnosti i nezakonitosti ugovora između Opštine i kompanije Trade Unique o izgradnji poslovno-stambenog objekta TQ Centar Plaza. Naravno, nećemo zaboraviti da samo utvrđivanje krivice, bez adekvatne nadoknade štete koja je učinjena građanima Budve, ne znači da je pravda pobijedila.

Podsjećamo da je budvanski SNP 17. 04. 2011. godine pozvao Državno tužilaštvo, Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, kao i Državnu revizorsku instituciju da onemoguće sprovođenje aneksa III ugovora, zaključenim između Opštine i kompanije Trade Unique.

Mjesec kasnije Opštinski odbor SNP Budva pozvao je vrhovnog državnog tužioca Ranku Čarapić da preduzme mjere protiv odgovornih osoba koje su potpisale ugovor između Opštine i kompanije Trade Unique o izgradnji poslovno-stambenog objekta TQ Centar Plaza.

Budvanski SNP je 26. 08. 2011. zatražio od šefa lokalnog parlamenta Krsta Ljubanovića da zakaže hitnu (vanrednu) sjednicu Skupštine opštine sa jednom jedinom tačkom dnevnog reda – razmatranje izvještaja o gradnji luksuznog stambeno-poslovnog centra TQ Plaza u centru grada.

SNP je u maju 2012. godine pokrenuo inicijativu za izmjene Ustava iz oblasti pravosuđa, u julu naredne godine glasali smo za izmjene Ustava u oblasti pravosuđa, a u oktobru 2014. podržali izbor novog vrhovnog državnog tužioca. I tek tada su se, izgleda, stekli uslovi da neko u državi počne da radi svoj posao, odnosno da štiti opštinsku imovinu.

Epilog je da Skupština opštine Budva 19. januara 2016. godine, dakle pet godina nakon naše inicijative, tek sad razmatra stavljanje van snage ovlašćenje za potpisivanje ankesa broj IV za ugovor s Trade Unique, uz obrazloženje da su navedeni pravni poslovi izvršeni da bi se prikrilo izvršenje krivičnog djela u vezi sa izgradnjom poslovno-stambenog objekta TQ Centar Plaza.

SNP insistira da se odbornicima dostavi dokumentacija o svim pravnim poslovima koji su zaključeni na osnovu Odluke čije se stavljanje van snage predlaže, a za čije raskidanje, odnosno pokretanje postupka za poništaj se daje ovlašćenje predsjedniku Opštine", navodi se u saopštenju koje potpisuje Veselin Marković, predsjednik SNP Budva.