22-07-2021

MEK: Ograničena maloprodajna cijena pšeničnog bijelog hljeba

Vlada je donijela odluku o maksimalnoj maloprodajnoj cijeni pšeničnog bijelog hljeba na predlog Ministarstva ekonomskog razvoja.


Ilustracija, Foto: Pixabay

Iz Ministarstva je saopšteno da je cilj donošenja odluke sprečavanje daljeg rasta cijene pšeničnog bijelog hljeba čime bi se u određenoj mjeri smanjilo opterećenje na standard građana, a da se pri tome ne smanji motivacija preduzetnika za daljim razvojem i obavljanjem djelatnosti kako trgovaca, tako i proizvođača.

“Ovom odlukom utvrđuje se maksimalna cijena pšeničnog bijelog hljeba, radi sprečavanja nastanka težih ekonomskih i društvenih posljedica, izazvanih epidemijom Covida-19. Pšeničnim bijelim hljebom tip - 500 smatra se hljeb sa sljedećim osnovnim sastojcima: pšenično brašno tip - 500, voda, kuhinjska so, kvasac, emulgatori i aditivi”, navodi se u saopštenju.

Maksimalna maloprodajna cijena vekne pšeničnog bijelog hljeba tip – 500 od 500 grama do 600 grama iznosi 50 centi po komadu, a od 300 grama do 400 grama iznosi 40 centi po komadu.

Ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović, kazao je da su, u godini socijalne pravde, osim što su uveli dječji dodatak, pokrenuli projekat turističkih vaučera i inicijativu za ispitivanje rada zaposlenih u socijalnoj djelatnosti, uveli socijalni bon kao pomoć građanima da prebrode krizu izazvanu pandemijom koronavirusa, ograničili i maloprodajnu cijenu pšeničnog bijelog hljeba.

“Sve ovo nije moguće uraditi ako nemamo zajedničku viziju i cilj, a to je društvo jednakih šansi. Cilj je da način pomaganja građanima bude vidljiviji i da pomoć stigne do onih kojima je najpotrebnija“, rekao je Milatović.

Ograničavanje cijene samo pšeničnog bijelog hljeba, kao osnovne vrste hljeba štiti se standard građana, a naročito najugroženijih socijalnih slojeva, pri čemu se ne djeluje represivno na cijenu ostalih vrsta pekarskih proizvoda.

Privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici koja se bave prometom hljeba iz člana 2 ove odluke, dužna su da obrazuju cijene u skladu sa ovom odlukom. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu, a primjenjivaće se do kraja ove godine.

Milatović je kazao da je Vlada danas usvojila Informaciju o postupanju sa oko 64 hiljade litara jestivog ulja kojom se nalaže nadležnim institucijama da sprovedu aktivnosti kako bi ulje bilo podijeljeno socijalno ugroženom stanovništvu.

On je rekao da su, pored programa socijalnog bona, koji je ranije najavilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, ovo dodatne mjere kojima se reaguje na nagli skok cijena osnovnih proizvoda.

„U jeku evidentnog porasta cijena osnovnih životnih namirnica na globalnom nivou, Vlada prikuplja podatke i analizira marže u trgovinama, kako bi u skladu sa tim nastavila efikasno da reaguje“, naveo je Milatović.

Iz Ministarstva su rekli da je to dokaz da se u vremenu krize ponašaju odgovorno, ne smanjujući plate i penzije, pomažući socijalno ugroženim kategorijama stanovništva.

“Cilj je da krizu prebrodimo na način da oni koji najmanje mogu, ne trpe njene posljedice”, zaključuje se u saopštenju.


(MINA Business)