26-09-2023

Morska voda na budvanskim kupalištima odličnog kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 109 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 19. do 22. septembra ove godine, pokazali su da je na 84,4% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 6,4% lokacija dobrog, dok je na 9,2% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta.

Morska voda na budvanskim kupalištima odličnog kvaliteta | Radio Televizija Budva

Foto: pexels

Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju, saopšteno je iz Morskog dobra.

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: "odlične", "dobre", "zadovoljavajuće" i "loše".

U opštini Ulcinj, od ukupno 18 lokacija na kojima se realizuje Program praćenja sanitarnog kvaliteta, morska voda je bila odličnog kvaliteta na njih 17, dok je na jednoj lokaciji ona bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Analize su pokazale da je morska voda bila odličnog kvaliteta na 13 lokacija u opštini Bar, na jednoj dobrog, te na jednoj zadovoljavajućeg kvaliteta. Kada je u pitanju opština Budva, Program se realizuje na 32 lokacije, od kojih je na njih 30 voda bila odličnog kvaliteta, a na dva dobrog kvaliteta. U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, od ukupno devet lokacija voda je bila odličnog kvaliteta na njih osam, dok je na jednoj lokaciji ona bila dobrog kvaliteta. Analize su pokazale da je u Kotoru na osam lokacija voda bila odličnog, na dvije dobrog, a na četiri zadovoljavajućeg kvaliteta. U Herceg Novom uzorkovana je voda na ukupno 21 lokaciji, od čega je na njih 16 ona bila odličnog, na jednoj dobrog, a na četiri zadovoljavajućeg kvaliteta.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me koja je dostupna na našem i engleskom jeziku.