06-07-2016

MORT: Neophodno bar elementarno informisanje podnosilaca krivične prijave

MORT: Neophodno bar elementarno informisanje podnosilaca krivične prijave | Radio Televizija Budva

"U vezi sa današnjom press konferencijom odbornika Demokratskog fronta iz Budve, Stevana Džakovića i Božidara Vujičića, obavještavamo javnost da ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović nije predsjednik Tenderske komisije za valorizaciju lokaliteta Buljarice.

Po tom osnovu, krivična prijava koju su podnijeli odbornici Demokratskog fronta, a o čemu su mediji izvjestili javnost je, blago rečeno, neosnovana, pa i paradoksalna.

Imajući u vidu pomenutu činjenicu, jasno je da će odbacivanje krivične prijave biti posljedica pomenute elementarne netačnosti na kojoj je prijava zasnovana, a ne, kako to anticipativno manipulišu podnosioci prijave, zbog tobožnje "partijske zavisnosti tužilaštva".

S obzirom na to da je ovo ko zna koja u nizu prijava istih inicijatora sa jednako valjanom pravnom argumentacijom kakvu imamo i u ovom slučaju, očigledno je da se radi o zloupotrebi ustavnih sloboda u manipulativne svrhe, sa jasnim političkim implikacijama. To je vidljivo i iz najave podnosilaca prijave po kojoj će Tužilaštvo odbiti procesuiranje prijave "jer je partijski zavisno".

Iole ozbiljan pristup bilo kojoj pravnoj radnji bi morao podrazumijevati bar elementarno informisanje podnosilaca krivične prijave. U ovom slučaju, to minimalno znači upoznavanje sa sastavom Tenderske komisije, što je javna informacija, dostupna na sajtu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte. Ako se ta činjenica ignoriše, jasno je da se ne radi o namjeri da se inicira neki pravni postupak, nego da se privuče medijska pažnja, radi diskreditacije određenih osoba", navodi se u saopštenju Ministarstva održivog razvoja i turizma.