23-04-2021

MZ Sveti Stefan uputila zahtjev Morskom dobru za rješavanje dugogodišnjih problema

Predstavnici MZ Sveti Stefan obratili su se direktoru JP Morsko dobro Mladenu Mikijelju za zahtjevima koji su donešeni kao zaključci sa sjednice Savjeta MZ održane 21. aprila ove godine, a koji su rješenje problema sa kojima se susreću građani ove MZ, ali i turisti.

MZ Sveti Stefan uputila zahtjev Morskom dobru za rješavanje dugogodišnjih problema | Radio Televizija Budva

Do problema je, kako navode, došlo zbog nepoštovanja Ustava, zakona kao i ugovora koji je sklopljen između Morskog dobra i zakupca hotela Sveti Stefan, Miločera i Kraljičine plaže.

Imajući u vidu sastanak koji je održan u prostorijama Morskog dobra između predstavnika Morskog dobra i Adriatic properties-a, na kom je dogovoreno da se od strane MZ Sveti Stefan dostave zahtjevi prema zakupcu Adriatic properties-u, čijim ispunjenjem bi se riješio višegodišnji problem u vezi korišćenja morskog dobra u pojasu od Svetog Stefana do Pržna.

Zahtjevi MZ Sveti Stefan su sljedeći:

Parking na Svetom Stefanu iznad lokala Murva da je slobodan za mještane kao i do sada;

Uklanjanje svih nelegalnih objekata u zoni morskog dobra koji nisu predviđeni Planom i programom privremenih objekata u zoni morskog dobra;

Lijeva svetostefanska plaža (gradska plaža) da ostane kao i prethodnih godina što je bio tretman, s tim da se sanira kanalizaciona cijev zbog koje redovno dolazi do izlivanja fekalija na istoj; Desna svetostefanska plaža (gostinjska plaža) da bude oslobođena 30% za građanstvo;

Riva da se oslobodi do ulaza u hotel Sveti Stefan, odnosno da se vrati u stanje kakvo je bilo prije zakupa hotela (što se tiče režima ulaska u hotel, da se obezbijedi adekvatna cjenovna politika i vremenski period za goste i posjetioce, a za mještane da bude slobodan pristup);

Kraljeva plaža (Velika miločerska plaža) da se oslobodi 30% odnosno od Potoka do Paljeg brda, za građanstvo; Da se oslobodi, otvori kapija, i obezbijedi slobodan pristup miločerskom pristaništu; Na Kraljičinoj plaži da se oslobodi komunikacija na javnoj stazi u zoni morskog dobra, te da se za građane oslobodi pristup moru na samoj plaži; Da se oslobodi pristup Kraljičinoj stolici;

Da se oslobode sve javne površine i staze u zoni morskog dobra.