04-06-2023

Nacionalnim naučnoistraživačkim timovima na raspolaganju 2.300.000 eura

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja, početkom prošlog mjeseca, poslije pauze od nekoliko godina, raspisalo je Konkurs za sufinansiranje nacionalnih naučnoistraživačkih projekata za koji je opredijeljeno 2.300.000 eura, saopšteno je iz tog resora.( Foto: Ministarstvo nauke )

“U proteklom periodu organizovan je niz informativnih sesija u cilju promocije i pojašnjenja uslova Konkursa za nacionalne naučnoistraživačke projekte. Predstavnice Ministarstva, na čelu sa Milenom Milonjić v.d. generalne direktorice Direktorata za naučnoistraživačku djelatnost, pored održanih sesija na Univerzitetu Crne Gore, univerzitetima Donja Gorica i Mediteran u Podgorici, posjetile su i Pomorski fakultet u Kotoru, kao i Filozofski fakultet u Nikšiću”, piše u saopštenju.

Profesori i saradnici, ali i sva zainteresovana javnost, imali su priliku da u direktnom razgovoru sa predstavnicama Ministarstva dobiju sve odgovore u vezi sa konkursom, načinom pripreme projektne prijave i finansijskog plana projekta.

“U periodu od objavljivanja Konkursa pristigla su brojna pitanja i od strane predstavnika naučnoistraživačke zajednice. Na sajtu Ministarstva se nalazi baza pitanja i odgovora, koja će biti redovno ažurirana za vrijeme trajanja Konkursa. Novina u ovogodišnjem konkursu za nacionalne naučnoistraživačke projekte jeste i angažovanje mladih istraživača u punom kapacitetu za vrijeme trajanja projekta – do tri godine”, piše u saopštenju.

Na sesijama je naglašeno da su podnosioci prijava za učešće na konkursu, ustanove koje imaju licencu za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti izdatu od strane Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja.

“Takođe su istaknuti i opravdani troškovi koji obuhvataju: autorske honorare, bruto zarade i druga primanja po osnovu rada, materijalne troškove, i administrativne i režijske troškove. Završna informativna sesija, kojom će se zaokružiti promocija ovog Konkursa, održaće se u Ministarstvu nauke i tehnološkog razvoja, u ponedeljak 5. juna, sa početkom u 10 sati. Rok za dostavljanje projektnih prijava je 26. jun”, navodi se u saopštenju.