05-10-2022

Nakon izmjena slijedi novi zakon o igrama na sreću

Ministarstvo finansija povući će sa javne rasprave nacrt zakona o igrama na sreću, predložiti izmjene postojećeg, koje bi bile usvojene do kraja godine, i početi izradu novog, koji bi bio završen do maja, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Nakon izmjena slijedi novi zakon o igrama na sreću | Radio Televizija Budva

Foto: unsplash

Bivše ministarstvo finansija i socijalnog staranja, kojim je rukovodio Milojko Spajić, krajem prošle godine je utvrdilo nacrt zakona o igrama na sreću kojeg su poslali na javnu raspravu. Tim nacrtom bilo je predviđeno drastično povećanje naknada priređivačima igara na sreću, zbog čega se očekivao rast prihoda od 15 miliona EUR, čime bi se nadoknadio dio gubitka zbog ukidanja doprinosa i smanjenja poreskog opterećenja na zarade kroz program Evropa sad, pišu Vijesti.

Javna rasprava o tom nacrtu je više puta produžavana, a nikada nije objavljen izvještaj sa nje, odnosno šta je ministarstvo prihvatilo od velikog broja primjedbi koje su upućene.

Iz Udruženja priređivača LIGA tada su saopštili da se naknade povećavaju 60 do 100 odsto, zbog čega bi veliki broj priređivača prestao sa radom, pa bi epilog takvog zakona bio gašenje hiljadu radnih mjesta i smanjenje državnih prihoda.

Iz Udruženja Montenegro Bet su naveli da bi priređivači mogli da izdrže minimalno povećanje naknada.

Ministarstvo finansija, kojim rukovodi ministar Alesandar Damjanović, sada kaže da rade na kreiranju optimalnog, inovativnijeg i sveobuhvatnijeg zakonskog rješenja, koje će omogućiti uređeniju oblast igara na sreću i biti zadovoljavajuće i iz ugla države i priređivača.

”Duga javna rasprava i veliki broj primjedbi priređivača igara na sreću potkrjepljuju ocjene da postojeći nacrt zakona ne predstavlja dovoljno valjan osnov za kvalitetan zakon, kao i da je potrebno raditi na izradi kvalitetnijeg rješenja, naročito u pogledu normiranja igara na internetu, koje nemaju adekvatnu zakonsku pokrivenost, ali i u dijelu jačanja poreskog, odnosno koncesionog obuhvata”, naveli su iz Ministarstva.

Njihov plan je da se, kako su saopštili, postojeći nacrt zakona povuče, odnosno stavi ad acta, a da se novi zakon izradi do 1. maja, uz očekivanje da bi mogao biti usvojen do kraja proljećnog plenarnog zasjedanja, odnosno do jula.

”Kako bi se do konačnog rješenja prenebregnule postojeće zakonske manjkavosti, u prelaznom periodu, uslijediće izmjene i dopune aktuelnog zakona, koje će pratiti budžetsku politiku, a koje je planirano da budu definisane do kraja decembra”, naveli su iz Ministarstva.

Neophodnost hitnih izmjena je kod dijela zakona koji se odnosi na priređivanja igara na sreću preko interneta, jer su postojeća rješenja zastarjela, kao i kod proširenja online nadzora nad priređivačima i uređenja oblasti lutrijskih igara. Plan bivšeg ministarstva bio je da povećanjem naknada prihod od koncesija za igre na sreću povećaju sa 12 na 25 miliona EUR u ovoj godini, ali javna rasprava o ovom nacrtu zakona nikada nije zaključena, niti je predlog upućen Vladi na razmatranje.

Nacrt je između ostalog predviđao da se fiksna naknada za kladionice poveća sa 500 na 800 EUR po kladioničarskom mjestu a varijabilna sa deset na 20 odsto, na osnovicu koju čini razlika uplate i isplate.

Iz Udruženja LIGA su tada naveli da bi tako drastično povećanje naknada uticalo da vlasnici zatvore dvije trećine kladionica, čime bi bez posla ostalo oko hiljadu radnika a država izgubila najmanje četiri miliona EUR prihoda.