16-04-2022

Nove cijene struje objaviće do kraja godine

Regulatorna agencija za energetiku i regulisanu komunalnu djelatnost (REGAGEN) utvrdiće do kraja godine dozvoljeni regulatorni prihod za Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) i Crnogorskog operatora tržišta električne energije (COTEE).


Foto: CEDIS

Troškovi ove tri kompanije čine između 50 i 55 odsto ukupnog računa za električnu energiju, dok se ostatak od 45 do 50 odsto odnosi na usluge koje određuje Elektroprivreda (EPCG), piše Dan.

Regulatorni period ističe krajem ove godine, kada će REGAGEN odrediti novi regulatorno dozvoljeni prihod koji će važiti od naredne do kraja 2025. godine.

“REGAGEN je krajem 2019. godine donijela odluke o utvrđivanju cijena za korišćenje prenosnog i distributivnog sistema električne energije za period 2020–2022. godina. Kako navedeni regulatorni period ističe ove godine, REGAGEN je donijela odluku, kojom je utvrdila da će naredni regulatorni period za CGES, CEDIS i COTEE, početi 1. januara naredne godine i trajati do 31. decembra 2025. godine”, rekli su iz REGAGEN-a.

Navedeni subjekti su, kako se dodaje, dužni da podnesu zahtjeve za utvrđivanje cijena i naknada za sledeći trogodišnji period najkasnije do 1. septembra tekuće godine, a REGAGEN će odlučiti po njihovim zahtjevima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema zahtjeva.

Pitali smo ih i kako promjene i poremećaji na tržištu električne energije mogu uticati na cijene struje za građane i privredu u narednoj godini, odnosno da li građani treba da očekuju veće cijene struje u narednoj godini.

“Cijena struje za građane i privredu u narednoj godini će sumirati i odražavati kretanja svih stavki koje se nalaze na računu, a dio stavki koje su u nadležnosti REGAGEN obuhvataju: angažovanje mrežnog kapaciteta, fiksni dio mrežnog kapaciteta i gubici u mreži (koji obuhvataju samo tehničke gubitke u sistemu). Cijene električne energije, koje se formiraju na veleprodajnom tržištu, utiču na jednu od kategorija troškova operatora prenosnog i operatora distributivnog sistema (troškovi nabavke električne energije za pokrivanje opravdanih gubitaka u sistemu)”, rekli su iz REGAGEN-a.

Oni su kazali da dešavanja na tržištu izlažu operatore sistema većim troškovima, međutim, ovi troškovi su samo jedan od elemenata koji utiču na formiranje regulatorno dozvoljenog prihoda operatora sistema i cijena koje utvrđuje REGAGEN.

“Pored navedenog, od uticaja će biti i pozitivni efekti koji nastaju usljed većih prihoda od alokacije prekograničnih prenosnih kapaciteta od očekivanih, zbog realizacije značajnih investicija i puštanja u rad podmorske interkonekcije između Italije i Crne Gore. Ukupnost promjena u elektroenegergetskom sistemu i na tržištu će moći da se sagleda tek nakon obrade zahtjeva regulisanih subjekata za utvrđivanje cijena i naknada za naredni regulatorni period, a krajnja cijena struje će zavisiti i od odluke snabdjevača o cijeni električne energije za naredni period”, objasnili su iz REGAGEN-a.


(MINA Business)