05-02-2019

Nove kazne za vozače: Fiksno propisan zatvor, kazne do hiljadu eura i polugodišnja zabrana vožnje

Predlog izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja, koji bi trebalo uskoro da bude usvojen, predviđa rigorozniju kaznenu politiku u odnosu na postojeći, što bi u mnogome doprinjelo povećanju bezbjednosti na putevima, kazao je pomoćnik komandira za bezbjednost saboraćaja u budvanskoj policiji, Željko Kadović.

Nove kazne za vozače: Fiksno propisan zatvor, kazne do hiljadu eura i polugodišnja zabrana vožnje | Radio Televizija Budva

Prema podacima CB Budva, tokom januara mejseca, na podučju naše opštine, dogodile su se 22 saobraćajne nezgode, od kojih 18 sa materijalnom štetom i četiri sa povrijedjenim licima, Kako je nagalsiio Kadović, alarmantan je podatak, da je čak sedam vozača tokom prošlog mjeseca, izazvalo saobraćajnu nezgodu pod dejstvom alkohola, a često se dešava da među njima bude i žena.

"Istakao bih da je u jednoj saobraćajnoj nesreći učestvovala naša sugrađanka koja je imala 2,1 promila alkohola u krvi", kazao je Kadović.

Novim Predlogom o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti u saobraćaju predviđeno je da se kazne enormno uvećaju.

Pored toga, za određene prekršaje u saobraćaju će biti fiksno propisane zatvorska kazna.

"Prekršaji koji su preoznati da se njima najviše ugrožava bezbjednost svih učesnika u saobraćaju. Za takve prekršaje će vozači biti kažnjeni zatvorskom kaznom od 15 do 60 dana.

Predloženim rješenjem propisano je da vozač mora biti kažnjen kaznom zatvora od 15 do 60 dana, između ostalog, i u sljedećim situacijama:

1. Ukoliko se vozač, mladi vozač ili vozač početnik koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za 70 km/h i više veća od dozvoljene brzine, odnosno vozač koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za 90 km/h i više veća od dozvoljene brzine;

2. Ukoliko ne zaustavi vozilo na propisani znak ili naredbu ovlašćenog policijskog službenika,

3. Kao i vozač, mladi vozač i vozač početnik koji upravlja vozilom u saobraćaju na putu koji je pod dejstvom opojnih droga, drugih psihoaktivnih supstanci ili je pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 2 g/kg ili većoj;

4. Koji odbije da se podvrgne ispitivanju pomoću odgovarajućih sredstava i aparata (alkometar, droga test i dr.) radi provjere prisustva alkohola u organizmu ili postojanja znakova alkoholne poremećenosti ili dejstva opojnih droga, drugih psihoaktivnih supstanci ili ljekova na kojima je označeno da se ne smiju upotrebljavati prije ili za vrijeme vožnje ili odbije da se podvrgne stručnom pregledu u zdravstvenoj ustanovi ili analizi krvi ili urina.

Osim kazne zatvora, vozaču će se za gore nabrojane prekršaje izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od četiri mjeseca do šest mjeseci.

Međutim, MUP je otišao i korak dalje.

Ukoliko je brzom vožnjom izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili prouzrokovana saobraćajna nezgoda – vozaču će se, pored kazne zatvora, zabraniti upravljanje motornim vozilom u trajanju od maksimalnih šest mjeseci.

Na kraju, pored kazne zatvora i zabrane upravljanja vozilom vozaču će se odrediti i tri kaznena boda, plus još dva dodatna ukoliko je brzom vožnjom izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili prouzrokovana saobraćajna nezgoda.

Takođe, za nešto manju brzinu od gore pomenute vozači će biti kažnjeni od 300 do 1.000 eura u sljedećim situacijama:

1. Vozač, mladi vozač ili vozač početnik koji se vozilom na putu u naselju kreće brzinom koja je za 60 km/h do 70 km/h veća od dozvoljene brzine, odnosno vozač, mladi vozač ili vozač početnik koji se vozilom na putu van naselja kreće brzinom koja je za 80 km/h do 90 km/h veća od dozvoljene brzine;

2. Vozač, mladi vozač i vozač početnik koji upravlja vozilom u saobraćaju na putu koji je pod dejstvom alkohola u koncentraciji od 1 g/kg do 2 g/kg;

3.Ukoliko prođe na semaforu iako je bilo upaljeno crveno svijetlo koje signalizira zabranu prolaska.

Osim novčane kazne, vozaču će se za gore pobrojane prekršaje izreći i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od tri mjeseca, a ukoliko je izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili prouzrokovana saobraćajna nezgoda izreći će mu se zabrana upravljanja vozilom u trajanju od tri do šest mjeseci.

Vozač koji najmanje dva puta u periodu od 10 minuta prođe kroz crveno svijetlo na semaforima – biće kažnjen zatvorom od 15 do 30 dana.

Nacrtom Zakona je propisano i da će se na licu mjesta lišiti slobode vozač:


1. Kod koga je utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji većoj od 1 g/kg;
2. Koji je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci;
3. Koji odbije da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola, droge ili drugih psihoaktivnih supstanci;
4. Koji ne zaustavi vozilo na propisani znak ovlašćenog policijskog službenika;
5. Koji prekorači brzinu kretanja vozila za više od 50 km/h u naselju ili za više od 70 km/h van naselja od dozvoljene brzine;
6. Koji posjeduje ili koristi uređaj, odnosno sredstvo kojim se može otkrivati ili ometati rad uređaja za mjerenje brzine kretanja vozila, odnosno drugih uređaja namijenjenih za otkrivanje i dokumentovanje prekršaja;
7. Koji na vozilu posjeduje i koristi uređaje za davanje svjetlosnih i zvučnih signala koji se koriste na vozilima sa prvenstvom prolaza i vozilima pod pratnjom;
8. Koji najmanje dva puta u periodu od 10 minuta na raskrsnici ili na drugom mjestu na kojem je saobraćaj posebno regulisan uređajima za davanje svjetlosnih saobraćajnih znakova prođe svjetlosni saobraćajni znak kad mu je tim znakom zabranjen prolaz.

Nacrtom Zakona povećane su sve minimalne kazne od 50 do 200 eura. Osim toga, rigorozne kazne propisane su i za privredna društva koja učine prekršaje prilikom obavljanja tehničkog pregleda vozila.